ЕБВР очаква да отпусне на Украйна 400 млн евро до юни

Одий Рено-Фасо, президент на ЕБВР

14:56 | 17 май 2022
Преводач: Мария Попова

Обявихте, че годишната донорска конференция ще обсъди предоставянето на 1 милиард евро на Украйна. Каква роля очаквате ЕБВР да изиграе и кога може Украйна реално да получи парите?

Ролята на ЕБВР в Украйна е много важна в исторически план. Работим със страната през последните 30 години и сме финансирали инвестиции на стойност 16 милиарда за целия ни активен период от 30 години там.

Това, което правим сега, когато страната е във война и е изправена пред огромни икономически и финансови трудности е да се фокусираме над помощта за реалната икономика.

Например, ние подпомагаме финансово търговията, подкрепяме износа на стоки, но също и основната държавна инфраструктура, за да поддържаме функциониращи базовите услуги за населението и бизнеса.

Това са електричество, газ, но и железопътния транспорт. Железопътният транспорт е особено важен в контекста на войната за транспортирането на хора, но също и на храни и други стоки.

Подкрепяме и частния сектор в кампанията за разселване и осигуряване на храни. Партнираме си с местни банки и им осигуряваме подкрепа.

Очакваме да можем да отпуснем много бързо, по този проект, до края на юни 400 милиона евро и след това един милиард в течение на тази година.

Какво ще стане след като свърши войната? Не зная дали имате времева рамка, защото всичко е крайно непредсказуемо и е трудно да се знае нещо, но ще има ли повече усилия след като свърши това?

Разбира се, когато войната свърши, макар да не мога да ви дам времева рамка, никой не знае кога ще стане това, но ще има огромна нужда от реконструкции.

Напълно възможно е да се наложи да започнем някои реконструкции, например на мостове, железопътни линии, елекроснабдяване, които са били разрушени още преди пълното установяване на мир. Но мисля, че когато преминем към реконструкция, всички знаят, че финансовите нужди ще са огромни.

Например, нивото на вече нанесените разрушения на инфраструктурата се оценяват от украински икономисти на около 90 милиарда евро. Усилията ще са огромни и ЕБВР ще играе важна роля в тези усилия.