Goldman смята войната в Украйна за поврат в европейската енергетика, част 2

Микеле Делла Виня, директор „Изследвания в енергетиката“ в Goldman Sachs

17:30 | 29 март 2022
Преводач: Мария Попова

ЕС е доста агресивен по отношение на целта си да се откаже от руския петрол и газ. Това изглежда почти невъзможно. Кажете ни конкретно до колко ще продължим да зависим от Русия в следващите 12 и 24 месеца?

Ако изключим варианта с определянето на дажби, ако изключим спирането на индустриите с високо потребление на газ, то вероятно бихме могли да заменим две трети от руския внос през следващите 12 месеца и 100% от вноса през следващите пет до десет години. Причината да се нуждаем то 5 до 10 години за пълното прекратяване на вноса е, че изграждането на новите проекти за втечнен газ отнема време.

С осигуряването на дългосрочно снабдяване с газ, можем да позволим тези проекти да се развият. Но тези нови доставки няма да се осъществят в голям мащаб преди 2026 – 2027. Ето защо, според нас прекратяването на зависимостта от руския газ е десет годишен план, но при съществено намаляване на тази зависимост и по-добра диверсификация на източниците, би могъл да се постигне през зимните месеци, особено ако възстановим нивата на запасите от лятото.

Когато говорим за втечнен газ и нуждата от изграждане на съответната инфраструктура, особено в Германия, къде са частните инвестиции? Особено след като Байдън заяви, че в дългосрочен план иска пълно излизане от тези източници? Как затваряте този кръг?

Смятам, че политическата среда трябва да осигури подкрепа за повече инвестиции в природен газ.

За да стане това, има нужда от по-добра регулаторна рамка, включително по-добра европейска зелена таксономия, който изцяло подкрепя втечнения и природния газ като горива на зеления преход през това десетилетие, а оттам позволява повече инвестиции насочени към устойчивост, които да финансират изграждането на тази инфраструктура. Такава трябва да се изгради в Европа за газификация, но това се подразбира от самосебе си.

Големите строежи ще се наложат в точките на втечняване, а всяка такава станция може да струва от 6  до 7 милиарда долара, а нуждите са за 20-30 нови станции през следващите пет години. Така ще можем да продължим и да осъществим плана на Европа да замести руския газ.