Путин очаква частният бизнес да помогне в преодоляването на проблемите

Владимир Путин, президент на Русия

13:00 | 17 март 2022
Обновен: 14:16 | 17 март 2022
Преводач: Мария Попова

Новите реалности изискват дълбоки структурни промени в нашата икономика и няма да крия, че те няма да са лесни – ще доведат до временен ръст в инфлацията и безработицата. В тази ситуация, нашата задача е да сведем до минимум подобни рискове.

Ключова роля в преодоляването на текущите проблеми трябва да изиграе частния бизнес, който може за кратко време да преустрои логистиката, да намери нови доставчици и да увеличи производството на необходимите продукти.