Rystad за потенциалния добив на газ чрез франкинг в САЩ

Клаудио Галимберти, старши вицепрезидент Анализ на петролните пазари, Rystad Energy

14:15 | 10 март 2022
Преводач: Силвия Грозева

Какво ще кажете за газа? Явно имаме нездрава волатилност в Европа. Голяма част от нея се дължи на руската война. От друга страна тук, в САЩ, където говорих със старши анализаторите на Bloomberg Intelligence, които ми казаха, че не можем да правим фракинг от Охайо, Пенсилвания и Ню Йорк, защото всички знаем, че това е мръсен метод и не го искаме в двора си. Но накрая доставяме LNG от Русия с мръсни танкери. Може би така нанасяме повече вреда на климата, отколкото ако просто си го изкопаем от двора. Ще можем ли да го направим? Или изобщо не се коментира?

Това е много сложна тема, защото глобалният пазар и донякъде пазарът на природен газ е глобално интегриран. Веригите на доставка работят като намират пътя на най-малко съпротивление.

Най-ефективния начин за производство и доставка на петрол.

Трябва да си припомним нещо много важно. Че преминаваме през енергийния преход и ако трябва да намалим зависимостта си от изкопаеми горива, глобално и локално, трябва да го направим като започнем от търсенето.

Като започнем да намаляваме потреблението на изкопаеми горива.

Не бива да го правим от предлагането.

Затова да кажем, че ще намалим производството на петрол от Пермския басейн не решава зависимостта от петрол. Защото ако прекомерното намаление на производството се случи, някой друг по света, може би в Близкия изток, може би преди инвазията на Украйна, в Русия, ще се намеси. И има шансове въглеродният отпечатък от петрола да се повиши от въглеродния отпечатък на петрола в Тексас или Норвегия или други страни.