Австралия обяви коалите за изчезващи

Бен Уесткот, Bloomberg

10:30 | 20 февруари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Има три основни причини  коалите да бъдат обявени за застрашени.

Болести, загуба на хабитат и климатични промени.

За съжаление коалите са засегнати от много бързо разпространяващ се вариант на вируса на хламидия, който ги прави стерилни или ги убива.

Същевременно те губят евкалиптовите си дървета, от които се хранят и на които спят, защото се изсичат за дървен материал за строителство на къщи и ферми.

Накрая сериозно са засегнати от климатични промени. Например по време на горските пожари от 2019-2020 се смята, че са загинали около 60 хиляди коали.

От колко време са проблемите на коалите?

Вижте, този проблем не е отскоро. Популацията на пандите намаляваше от десетилетия.

Преди 10г бяха обявени за застрашени от изчезване, а сега са изчезващ вид. Това показва колко бързо се развиват проблемите, свързани с обезлесяването и климатичните промени.

Държавата намеси ли се?

Правителството взе мерки, за да спаси коалите, включително като ги обяви за изчезващи. На 29 януари обявиха 36 млн долара за прочутите австралийска торбести, включително за запазване на хабитата и проследяване на популацията им.

Природозащитните казват обаче, че тези пари са капка в морето.