Ще върне ли производството Китай след края на Олимпиадата

Сам Палмисано, председател на Center for Global Enterprise и бивш директор на IBM

11:33 | 9 февруари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Да говорим за дигиталната трансформация. Къде има най-голям напредък и какво трябва да се промени оттук нататък?

В момента всеки се справя с краткосрочните последици. В същото време инвестират в най-различни области.

Но нека първо кажа нещо за Китай и после ще ви отговоря.       

В това, което следва през 2022г., защото повечето прогнози за тази година са, че ще прилича на 2021г. по отношение на веригите за доставка, неизвестното е Китай.

Както знаем, там са заводите. Те намалиха производството си заради ковид, енергийните цели на правителството и Олимпиадата.

За лятната Олимпиада те намалиха производството рязко, за да имат по-малко замърсяване и чисто небе. Това се случи и на Зимната Олимпиада. Когато свърши Олимпиадата въпросът ще бъде дали ще стане като предишните години, когато производството отново се възстанови или ще бъде друго. Това е неизвестното.

Ако производството от Китай се върне, ще се получат теснини в други части на системата - логистика, транспорт и подобни. Но ще започнем да виждаме някакво облекчение поне по отношение на снабдяването в баланса на търсене и предлагане.

При дигитализацията, моделите работят наистина успешно.

Класическият модел е моделът на Amazon. Или на Apple. И на тези хора, които създадоха системата на напълно дигитализирана собственост, в която успяват доста добре да балансират предлагане и търсене. Услугите им са добре, продажбите също, както и акциите.

Те го направиха по този модел, но имат ресурсите, имат парите и способностите.

Така че това е подходът на собствеността на една компания.

Това ще се промени с времето, но е модел, който другите компании от веригата на снабдяване разбират и проучват.