Бейли от BOE за паричната политика, част 3

Андрю Бейли, гуверньор на Английската централна банка

15:00 | 4 февруари 2022
Обновен: 15:40 | 4 февруари 2022
Преводач: Петя Кушева

Г-н гуверньор, като се има предвид, че балансът Ви е с около 220 милиарда по-малък спрямо края на 2025 г. дори преди продажбите. Имате ли представа къде ще бъде окончателният размер?

Това е много добър въпрос. Всъщност нямаме, в смисъл че нямаме цифра.

Нямаме реален опит в тази област и ще трябва да  се ориентираме. И причината е, че ясно е ... Говорим за това какво е стабилното ниво на резервите на централните банки в системата. Има два вида показатели. Този, който имаме днес бих казал, че е по-висок, отколкото е бил в стабилното състояние преди финансовата криза, преди да тръгнем по пътя на количествените улеснения, когато беше много нисък.

Разбира се, беше не само много нисък от гледна точка на паричната политика. От решаващо значение е, че той беше нисък и от гледна точка на финансовата стабилност. Очевидно системата се нуждае от повече резерви. Ние променихме регулирането на ликвидността на банките. Банките имат по-голямо търсене на резерви на тази основа. Така че очевидно е по-висок.