Кое отличава Рей Далио от другите мениджъри

Рей Далио, Bridgewater Associates

13:40 | 3 февруари 2022
Преводач: Петя Кушева

Сега управлявате над сто и петдесет милиарда?

Да, така е.

Защо става така, обяснете ми защото наистина не знам отговора. Хедж фондовете сякаш идват и си отиват. Понякога са горещи, понякога студени. Понякога излизат от бизнеса. Вие сте в бизнеса от почти половин век и имате 150 милиарда. Какво сте направили, което никой друг не е успял да направи?

Това, което успяхме да направим беше да успеем да структурираме портфейлите по начин, който беше по-добър от гледна точка на възвръщаемостта, рисковете и взаимносвързаността им за нашите инвеститори.

За да ви дам представа, с други думи, бихте могли да балансирате нещата по определен начин. Бих могъл да вземам различни Alpha, различни залози на различни пазари и бих могъл да пренеса това и да го вложа във фонд, наречен Pure Alpha. След това бих могъл да взема различни класове активи и да ги сложа във фонд, който се нарича Pure Beta и тогава бихме могли да го разработим спрямо нивата на риск за клиентите. Искате ли 12 % волатилност, 18 % волатилност... И след това, какъвто бенчмарк искаха, можехме да поставим Alpha-та върху това, така че те могат да кажат: искам S&P 500, плюс 6 % волатилност, които да оперират по този начин.

Знам, че всичко това звучи сложно, но ние можехме да проектираме и структурираме нещата по техен вкус, което щеше да доведе до атрактивен риск в замяна, който също така не беше взаимносвързан с другите им инвестиции.