Кругман: Лекарството за високите цени са високите цени

Пол Кругман, Нобелов лауреат по икономика, професор в City University of New York

15:00 | 26 януари 2022
Преводач: Мария Попова

Фед и в частност Джей Пауъл признаха, че инфлацията може би не е толкова преходна, колкото се смяташе. Според вашия прочит на данните, какво прави по начало инфлацията не толкова преходна колкото мислехме?

Има два фактора. Проблемите в снабдителната верига, които се оказаха много по-упорити – кой да предположи, че глобалната логистика е толкова крехка, колкото се оказа че е. Постепенно тези проблеми ще изчезнат, но далеч не толкова бързо колкото се надявахме.

После идва пазарът на труда – масовото напускане. Заетостта все още е доста под тенденцията от преди пандемията, но всичко друго сочи, че пазарът на труда е много затегнат. Изглежда, че икономиката има по-малък капацитет отколкото смятахме и затова сме в ситуация, в която инфлацията не е затихнала бързо.

Важно е да се каже, че при анализ на очакванията и на потребителите, и на пазара всички предвиждат значителна инфлация през настоящата година. Но пет годишните очаквания за инфлацията на потребителите и на пазара не са се повишили кой знае колко. И авторите на прогнози, и онези, които взимат решенията все още си мислят, че това нещо ще изчезне до следващата година. Вече е неуместно да използваме думата „преходна“, но все още не нарастват очакванията за трайна инфлация като през 70-те.

Трябва да намерите термин-заместител на „преходна“, който да удовлетворява всички. Но каква е битката на Фед, когато става дума за идеята за затягане на паричната политика? Когато всички ние говорим за съществуващите инфлационни напрежения, има ли усещане, че не става дума за напрежения породени от нарастване на икономическата активност, а по-скоро за изменения в икономическата активност в определени сектори, които не могат да останат същите?

Да, ако само гледаме голите цифри няма да видим логиката. А тя е в огромната промяна, във всички тези хора, които тласнаха нагоре търсенето на трайни стоки, докато търсенето на услуги намаля.

Хората се страхуваха да се събират и вместо това си купуваха стоки.

Промяната към покупки на трайни стоки има значителен принос в цялата картина.

Трудовият пазар също е част от нея, но ако ставаше дума единствено за затегнат трудов пазар, ако ставаше дума само за струпване на обичайните фактори, то тогава инфлацията щеше да е по-скоро 4, а не 7%. Така че, става дума за дисбаланс, а вероятно дисбалансът е временен или ние ще се нагодим към него.

Имам предвид, че лекарството за високите цени са високите цени. Постепенно трудностите в снабдителната верига ще бъдат решени, но междувременно преживяваме шок.