Дейвид Малпас: Концентрацията на богатството е голям проблем

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

17:35 | 20 януари 2022
Преводач: Петя Кушева

Дейвид, гледам уебсайта на Световната банка и виждам, че определяте растежа като бавен. Колко крехък е в момента? Ние с Вас сме изучавали Стан Фишър, 1998, а също и друга криза. Колко близо сме до нестабилност на развиващите се пазари?

Том, смятам че това е голямо предизвикателство, тъй като със забавянето на икономиката, ръстът на населението в някои страни все още е бърз и ако не се върви напред, хората си казват, „Какво има тук за мен?“ Това води до физическата несигурност, която виждаме в някои части на света. Решението е да има растеж на доходите на глава от населението. Освен това и програми за здравеопазване, ваксинация, образование – всичко, което съпътства добрите практики на развитието.

Има ли институционален интегритет тук при вас и отсреща при Международния Валутен Фонд? Тези страни слушат ли ви, докато се борят с някои от финансовите предизвикателства, които имат?

Много страни се вслушват, но мисля, че голямото предизвикателството е глобалната обстановка. Тя е силно неравностойна. Хората не се справят добре, защото има концентрация на богатството. А това е голям проблем. Можете да въведете добри политики в своята страна и все още да не виждате резултат. Това е голям проблем.

Дейвид, предвид изоставането във възстановяването на развиващия се свят, доколко тревожно е това, че пред много от тези страни се възправя една стена от матуритет на дълга?

Това е предизвикателство, което се обсъжда през последните две години от Г-20, но честно казано напредъкът е слаб. Като гледаме към 2022 плащанията от двете страни, при страните с нисък доход ще излязат 35 млрд долара. Това са плащанията и лихвата, които значително надвишават ресурсите на страните. Това създава допълнителни предизвикателства, защото на тях им трябват парите за други неща, като например да се борят с пандемията.