Pinebridge Investments очаква алфа-пазар през 2022г

Аник Сен, глобален директор Акции, Pinebridge Investments

10:16 | 28 декември 2021
Обновен: 14:48 | 28 декември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Ръстът беше много внушителен. Дори и да не успяхме с голямо Рали Дядо Коледа, годината беше изключителна за акциите. Колко време ще продължи това?

Истинският въпрос е колко дълго и колко силно ще продължи икономическия цикъл. Това е въпросът. Тази година общността на инвестиционните банки – и миналата също – не се увенча с особено голяма слава.

Повечето време гледаха към уроците от миналото, но сегашната ситуация няма аналог в миналото. Другият пропуск тази година се състоеше в това, че пазарите останаха много краткосрочно ориентирани.

Голяма част от данните не бяха свързани с това.

Имахме съчетание от недостатъчна реакция и липса на прозорливост.

На вашия въпрос – това е по-скоро алфа-пазар, отколкото бета-пазар. Лихвите стигнаха дъното след 40-50г. Това веднага поставя малко натиск над ралито от последните години. Има обаче леко разсейване, което би трябвало да очакваме на пазара догодина в продължение на тази.

Прогнозата е изключителна – помислете само колко солиден ще бъде ръстът в Америка – реалният ръст се очаква да е около 6-7% догодина. Извинете – номиналният ръст. Дори може да е по-висок, защото сега сме близо до двуцифрен ръст.

В Китай ръстът според нас е стигнал дъното през четвъртото тримесечие на тази година. Това ще бъде още един фактор за ръста догодина. Нещо, което липсваше през 2021г.

После имаме и огромен ръст в Индия.

Големите икономики вървят напред. Ако съчетаем това с монетарната политика – европейците с ЕЦБ ще продължат със стимулите догодина. Лихвите, дори да се повишат три път, както обеща Фед, едва ли са проблем. Излизаме от 25 базисни пункта – нула до 25 базисни пункта.

Така че има огромна подкрепа от монетарната и фискална политика, наред с наистина хубавата прогноза за търсенето – почти за синхронизирано търсене за 2022г.

Наред с това оценките са наистина високи.

Така че това е по-скоро алфа-пазар.