ЦБ на Швейцария: Инфлацията е преходна

Томас Джордан, президент на ЦБ на Швейцария

16:00 | 17 декември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Най-напред ще ви питам за средната денонощна лихва на Швейцария, която е малко над политиката на SNB. Мисля, че е с 4 базисни пункта разлика в момента. Това тревожно ли е и защо не действате?

Не, не е тревожно. Тя е леко над политиката ни за лихвите, но разбира се, имаме всички инструменти, за да я контролираме. Целта ни е да е близо до политиката ни.

Какъв е прагът, кога започвате да се тревожите, че е тръгнала твърде далеч?

Няма официален праг. Посланието е ясно: запазваме SARON близо до лихвените нива на SNP.

Достатъчно разхлабени ли са финансовите условия в момента?

Монетарната ни политика е адекватна. Продължаваме да я развиваме, което означава, че негативната лихва от минус 75 базисни пункта. Но и – това е важно – желанието ни да се намесим на валутните пазари и разчитаме на стълбовете за поддържане на подходящите монетарни условия.

Планирате ли да промените този праг по изключение за негативните лихви?

Не в момента. Но ако е нужно можем да коригираме прага по изключение. Много е важно да запазим контрола над краткосрочните лихви, за да че SARON да остане в границите на политиката на SNP за лихвите.

Относно инфлацията – по света тя се вдига. Вие сте от хората, които казваха, че тя е преходна. Сега тази преходност май се задържа по-дълго. Променихте ли си мнението, че инфлацията се задържа малко повече в света?

Глобалната ситуация се отличава леко от тази в Швейцария.

Ако съберете всички прогнози за инфлацията, ние сме горе-долу на пика от 1,5%. Така че инфлацията би трябвало да се понижи в следващите тримесечия. Да се свие към 1% или дори под него.

Можем да запазим ценовата стабилност в Швейцария.

Международната ситуация е по-различна. Има по-висока инфлация. Засега вярваме, че тя е преходна и би трябвало да се понижи както в САЩ, така и в еврозоната по-близо целите на централните банки.

Разликата в момента между инфлацията тук и в САЩ и дори в Европа ще се свива ли? В близките години?

Инфлационната разлика е доста голяма за момента. Но ние вярваме, че тази разлика ще намалее още догодина.