Пауъл: Фед ще се адаптира към повишения риск от инфлация

Джером Пауъл, председател на Фед

13:00 | 2 декември 2021
Преводач: Петя Кушева

По отношение на заплатите, видяхме, че заплатите се покачват значително и в момента...

Разбира се, радваме се че заплатите се покачват. Всеки иска заплатите да се растат. Така растат и доходите, поколение след поколение.

Особено в долния край на спектъра на заплатите виждаме как те се движат нагоре.

В този момент движението нагоре не става с притеснително бърза скорост. То би предизвикало по-висока инфлация. Но ние наблюдаваме това много внимателно.

По отношение на другите икономики, нашето възстановяване е най-силно. По-силно е отколкото при другите. Имахме по-силна фискална подкрепа, честно казано. Така че част от причината е в това, но нашето възстановяване наистина е най-напреднало сред най-големите страни.

По отношение на временното естество на инфлацията бих казал, че инфлацията, която виждаме все още е ясно свързана с фактори, свързани с пандемията.

Бих добавил обаче, че се разпространи повече като цяло в икономиката. Мисля, че рискът от постоянна по-висока инфлация очевидно се е повишил. Нашата политика се е адаптирала към това и ще продължи да се адаптира.