Bank of Israel за Covid, икономиката и шекела, част 2

Амир Ярон, управител на Bank of Israel

11:00 | 26 ноември 2021
Обновен: 11:32 | 26 ноември 2021
Преводач: Мария Попова

Какви икономически условия би искала да види комисията по паричната политика преди да помисли за повишаване на лихвите? Въолще, разглеждате ли такава възможност?

Очевидно е, че непрекъснато следим проблема с инфлацията. Както и другите централни банки и ние анализираме както глобалните, така и местните фактори. В момента в Израел можем да си позволим известен лукс.

Мнозина ни сравниха с Чехия и Полша, но ние сме много различни. Инфлацията ни е далеч от 5-6%, тя е 2,3%, което е близо до целта ни.

Инфлационните очаквания също са в нашия целеви обхват. Така че ние можем да си позволим лукса са бъдем търпеливи, да следим постъпващите данни и да видим, в съответствие с базовия ни анализ, доколко преходна е инфлацията. И в зависимост от данните ще действаме по най-добрия начин.

Шекелът достигна 26-годишен връх през ноември. Възможно ли е да видим три шекела за долар? Бихте ли казали, че това е реалистично отражение на силната икономика?

Не бих искал да посочвам конкретна стойност. Това, което бих казал е, че  поскъпването на шекела е отражение на силната икономика и непрекъснатото добро представяне на износа, на технологичния сектор и на нещо, което се видя ясно особено тази година – силния капиталов пазар. На него, институционалните инвеститори хеджираха своите инвестиции, а той също е фактор в поскъпването.

Искам да кажа нещо за поскъпването на шекела от една по далечна гледна точка. През годините, при всички намеси, политиката на израелската централна банка е била да не се променя тенденцията, а да се позволи на израелската икономика да се промени от икономика на производството към високо технологичната икономика на услугите.

И ние го направихме успешно като позволихме поскъпването да е постепенно,  като оставихме главните действащи лица да се адаптират без каквито и да е сътресения. Освен това имахме и пълна заетост. В този смисъл, програмата за намеса в дългосрочен план беше много успешна.