Разговор с Хенри Кисинджър: AI, част 3

Хенри Кисинджър, бивш държавен секретар на САЩ

13:30 | 18 ноември 2021
Преводач: Кирил Петков

Искам да ви питам за една тема, която знам, че обсеби вниманието ви през последните няколко години - изкуственият интелект. Написахте книгата "Епохата на изкуствения интелект". Въпросът е централен за конкуренцията между Китай и САЩ. Книгата ви описва изкуствения интелект като най-голямата промяна в човешкото мислене от Просвещението. Като се има предвид значението му, какво мислите за надпреварата между САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект?

Изкуственият интелект е нов път на човешката мисъл, сравним с периода на Просвещението.

Съвсем нов път в интелектуалната революция.

Резултатите ѝ се състоят в достигане на цел, чиято причина за съществуване не разбираме достатъчно.

Способни сме единствено да обясним, че произтича от алгоритмично разбиране на събитията.

Това е голяма промяна в мисленето.

Китай е изправен пред същото предизвикателство.

Как ще приспособи мисленето си към новата реалност?

Нека разгледаме въпроса само от гледна точка на конкуренцията.

Ако се опитаме да определим кой има превъзходство, при положение, че дори не сме дефинирали критериите за превъзходство, които да са стратегически гъвкави, то може един ден да осъзнаем, че участваме в надпревара, грешките в която водят до незабавни, осезаеми и непредвидими последствия.

Надявам се да достигнем път, при който двете страни да проведат технологични разговори, което да позволи и уравновесяване на икономическата надпревара.

Никоя страна не би приела да остане в низша позиция, но и двете нации трябва да разберат, че отсрещната никога не би се отказала да постигне истинско превъзходство.

Важно е диалогът да започне и в двете реалности.

Ако двете страни направят нужното, то няма да видим победител в надпреварата за изкуствения интелект.