Защо Фед е виновен за бума на зомби компаниите

Когато лихвените проценти са нулеви, кредиторите се насърчават да подновяват финансирането на непродуктивни компании

18:55 | 11 август 2022
Автор: Зорница Крушарска
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Зомби компаниите - предприятия, чиито оперативни печалби са трайно по-ниски от лихвените им плащания - имат нещо общо с високата глобална инфлация. Изненадващо, основната причина и за двете е Федералният резерв, пише Financial Times.

Как се озовахме в ситуация, в която според доклад от 2021 г. около 10% от публичните компании в САЩ са зомбита? Финансовата криза от 2008 г. изплаши политиците. Централните банки на САЩ и Европа въведоха неконвенционални парични политики - ултраниски лихвени проценти и мащабни програми за закупуване на активи. Когато Лорънс Съмърс, бивш министър на финансите на САЩ, заяви, че "естественият" лихвен процент е отрицателен и поради това конвенционалните политики са неефективни, това беше оправдание за създателите на паричната политика да държат крака си върху педала на газта. Съсредоточени върху стимулирането на търсенето, политиците забравиха за предлагането и започнаха да зомбират икономиката.

И така, как Фед може да превърне една напълно здрава компания в зомби? Не може. Но може да създаде среда, в която зомбирането е възможно. Когато лихвените проценти са нулеви, кредиторите се насърчават да подновяват финансирането на непродуктивни компании. Когато лихвените плащания са ниски, не са необходими много средства, за да се поддържа дейността на зомбито. Нещо повече, слабите компании плащат малко по-високи лихви - важен факт за инвеститорите, които отчаяно търсят възвръщаемост в условията на ултраниски лихви.

Това е логично за кредиторите, но защо зомби компаниите не се преструктурират? Това е просто ненужно, когато лихвите са ниски и лихвените плащания не представляват заплаха. По-рисковите проекти обикновено носят по-високи печалби, така че ограниченото поемане на риск намалява бъдещата производителност - но тези ефекти се случват отвъд кариерния хоризонт на средния изпълнителен директор. Подобно поведение превръща здравите компании в зомбита и увековечава съществуващите.

Кредиторите и мениджърите нямат нищо против зомбирането, когато лихвите са ниски. Какво да кажем за акционерите? Нашите изследвания показват, че като оставят зомбитата да живеят, инвеститорите могат да увеличат очакваната си възвръщаемост. В резултат на това нито кредиторите, нито мениджърите, нито собствениците имат стимул да убиват зомбитата, когато лихвите са изключително ниски. В страни като Обединеното кралство, Белгия, Испания, Гърция, Португалия и Италия компаниите-зомбита контролират повече от 40% от всички активи.

Защо това е проблем? Зомбитата задържат активи и служители, затрудняват живота на новосъздадените предприятия и забавят иновациите. Освен това тяхното съществуване намалява маржовете, което прави инвестициите в здрави конкуренти по-малко привлекателни.

Всички тези ефекти пряко деформират изключително важния процес на "съзидателно разрушаване", дефиниран от Йозеф Шумпетер като иновационен механизъм, "чрез който нови производствени единици заменят остарелите". Когато той се провали, ресурсите (капитал и хора) се разпределят неефективно. Това от своя страна е съществена причина за забавянето на растежа на производителността, както се наблюдава в западните страни през последните две десетилетия.

Увеличаването на производителността е от решаващо значение за икономиките и обяснява около 70% от техния растеж. В Европа ултраниските лихвени проценти - чрез зомбиране и произтичащото от това неправилно разпределение - понижиха производителността, като забавиха растежа на БВП с до три процента в годините след финансовия срив, което допълнително затрудни стагниращите европейски икономики.

В продължение на повече от десетилетие централните банки преследваха неуловимото изгубено търсене. Като разхлабиха паричните условия, те не само зомбираха безброй компании и забавиха растежа на производството, но и ускориха нарастващата инфлация. Не знаем дали търсенето е било изчезнало, но предложеното средство със сигурност е навредило на предлагането. Крайно време е централните банки да престанат да подхранват зомбита и да се върнат към традиционните политики.