UpDate

Събота и неделя от 19:30 часа
Автор и водещ: Елена Кирилова

Европа балансира тежки AI регулации със стимулиране на технологичното развитие

Митко Карушков, технологичен адвокат, ITechLaw Association, в "UpDate" 08.06.2024 г.

20:00 | 8 юни 2024
Обновен: 09:22 | 10 юни 2024
Автор: Георги Месробович

ЕП прие Законодателния акт за изкуствен интелект, а ЕК създава комисия за надзора и стимулирането на технологията. Блокът ще прилага по-стриктна регулация от конкурентите си в областта на технологиите - САЩ и Китай, което поставя под въпрос конкурентоспособността на европейските компании. Но Европа има един силен коз – независимо от това, че един акт може да препятства технологичното развитие, то с други актове се стимулира финансирането, включително безвъзмездно финансиране на такива разработки, това коментира Митко Карушков, технологичен адвокат, ITechLaw Association, в предаването "UpDate" с водеща Елена Кирилова.

Законодателният акт за изкуствен интелект в ЕС  има за цел да защитава основните права, демокрацията, принципите на правовата държава и екологичната устойчивост от високорисков ИИ, като същевременно насърчава иновациите и утвърждава Европа като лидер в тази област.  В него се предвиждат ясни задължения за високорискови системи с ИИ (поради значителните им потенциални вреди за здравето, безопасността, основните права, околната среда, демокрацията и принципите на правовата държава).

 Примерите за високорискови приложения на ИИ включват критична инфраструктура, образование и професионално обучение, заетост, основни частни и публични услуги, определени системи в областта на правоприлагането, миграцията и управлението на границите, правосъдието и демократичните процеси. Целта му е да се елиминират възможни нарушения на индивидуални или групови права на лица, намиращи се на територия на ЕС, каза Карушков. Той допълни, че чрез Закона ЕС се опитва да минимизира машинните грешки, като задължи човешката намеса в определените за рискови сектори.

Това е опит за подреждане, систематизиране и създаване на предвидимост в сектора, което би било добре за потребителя. Тук обаче идва въпросът как се отразява на компаниите, които ще трябва да го спазват. Гостът обясни, че компаниите, попадащи под регулацията са високо технологични и разполагат с високо квалифициран персонал, което ще им помогне в прилагането им.

Има притеснения относно това, дали регулацията ще възпрепятства развитието на ЕС в областта на изкуствения интелект и новите технологии, за сметка на САЩ и Китай, който се развиват стремглаво. Гостът обясни, че културните различия и бизнес конюнктурата в САЩ и Китай са различни и би било трудно да бъде приложен подобен закон и там, като допълни, че подобни регулации често насочват развитието на технологиите, а не ги възпрепятстват.

„Що се отнася до технологичното развитие, Европа има един силен коз – независимо от това, че един акт може да препятства технологичното развитие, то с други актове се стимулира финансирането, включително безвъзмездно финансиране на такива разработки. От тази амалгама можем да видим евентуалния изход от ситуацията.“

ЕК създаде и служба за ИИ, която цели да насърчава иновациите в сектора, като създаването на подобна комисия е стандартизиран подход при прилагането на подобни регулации. Гостът обясни, че тя ще си сътрудничи с държани органи на местно ниво в държавите-членки за по-добро прилагане на законовите рамки.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "UpDate" може да гледате тук.