Валери Димитров: Искът на Оманския фонд е необоснован

Проф. Валери Димитров в Boom@Bust, 31.10.2015

09:15 | 2 ноември 2015
Автор: Димитър Баларев
Валери Димитров. снимка : Bloomberg TV Bulgaria
Валери Димитров. снимка : Bloomberg TV Bulgaria

Има ли основание и ще осъди ли България Оманският фонд?

- Този иск на акционера в КТБ е лишен от правно основание. По-голямата част от претенциите и твърденията на Оманския фонд са необосновани. Те са съмнителни не само от правна, но и от морална гледна точка.
Фактите ясно показват, че КТБ е послужила като инструмент за мащабна финансова измама и тези практики са довели до увреждането на кредиторите на банките. Разбира се, щети претърпяват и акционерите.
Но искам да обърна внимание - Оманският фонд не е обикновен акционер. Не може да претендира, че не е бил наясно с екзотичните кредитни практики в тази банка. 

По принцип те нямат задължение да следят изкъсо работата.
КТБ е публично дружество и в тези дружества има допълнителни инструменти и възможности за контрол от страна на малцинствените акционери върху мениджмънта на банката. Искам да посоча чл. 118 от ЗКППЦК. Акционери, които притежават заедно и поотделно поне 5% от капитала, имат допълнителни възможности да упражняват контрол и да предявяват определени права, когато мениджмънтът бездейства.
Всъщност Оманският фонд участва в управлението на банката, защото негови представители са членове на Надзорния съвет. Да погледнем на нещата през призмата на вредите, които са понесли кредиторите на банката - най-важната категория са вложителите и Фонда да гарантиране на банката

Доколкото разбирам Оманският фонд ще съди България за това, че когато пише писмо до институциите и иска да подпомогне банката с капиталова инжекция, искането е глас в пустиня. Институциите мълчат.
- Възможно е. Въпросът е, че Оманският фонд е участвал в управлението на банката със свои представители. По смисъла на ЗКИ членовете на НС са администратори на банката, които носят отговорност. Значи е имал възможност да изследва тези екзотични кредитни практики.
Кого съди Оманският фонд и на какво основание. МФ е една администрация, която подпомага министъра. МФ ли лицензира банките, той ли ги надзирава? Това просто е смешно.

Кого трябваше да съдят?
- Претенцията е, че лошият надзор и непредприемането на действия са довели до фалита на КТБ и инвеститорът е претърпял вреди. Само че БНБ по силата на ЗКИ има имунитет срещу такива искове. Трябва да се докаже, че БНБ и нейните длъжностни лица при упражняването на надзорната си функция са действали умишлено. Това практически е невъзможно. Знаят, че искът срещу БНБ е обречен. Затова искът е срещу държавата. За вредите, които си претърпял, трябва да докажеш, че има причинна връзка между вредите и противоправно поведение на министъра на финансите. Това е безсмислено.

Още от предаването във видеото