Индекс за цифрово овластяване на потребителите показва къде се позиционира България

В България потребителите се чувстват най-овластени по показателя „Общност и комуникации“ и заемат трето място в класацията за „Информация и медии“

18:45 | 19 февруари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Pexels
Снимка: Pexels

Около 38% от респондентите в България използват поне 20 от 40-те изследвани цифрови услуги. 67% от българските потребители, участвали в проучването, смятат, че след десет години потреблението ни ще се извършва предимно по дигитален път. Най-малко 70% от анкетираните в България предпочитат цифровите услуги, които използват, отколкото алтернативния офлайн вариант, това сочат резултати на Индекс за цифрово овластяване на потребителите за 2023, изготвен от Активни потребители. 

Най-добре приетите цифрови услуги на 2023 г. в България са социалните медии, платформите за незабавни съобщения и имейл и видеоразговори с конкретно лице или с група хора. Най-ниско оценените цифрови услуги за 2023 г. в България са автоматично превключване към най-удобния доставчик на енергия, платформи за колективно финансиране на културни и артистични проекти, използване на платформи за сравняване на доставчиците на енергия на база различни аспекти.


Графика: Consumer Digital Empowerment Index Средните данни за 10-те изследвани Европейски държави

Индексът за цифрово овластяване на потребителите поддържа стабилни резултати със значителни подобрения и малко на брой недостатъци. Цифровите услуги, които са се подобрили най-много в сравнение с миналата година, са „Peer-to-peer“ плащанията (+4.7), Получаване на електронни рецепти за лекарства (+4.5), Запазване на консултация с лекар (+4.2)

Цифровите услуги, чието овластяване е намаляло през последната година, са Онлайн библиотечни услуги и електронни книги (-3.8), Електронно пациентско досие (-3.6), Достъп и контрол на училищното досие на децата (-2.3)


Графика: Consumer Digital Empowerment Index   Средните данни за България

В обобщение най-устойчивите цифрови услуги в България са:

  • Подаване онлайн на данъчни декларации (31%)
  • Подаване онлайн на искане относно документи или удостоверения към държавните органи (25%).
  • Използване на платформи/решения за споделена мобилност (15%)

Най-малко устойчиви са:

  • Купуване на продукти (86%)
  • Използване на социални медии (92%)
  • Комуникация с фирми или с доставчици на потребителски услуги чрез чатове на живо (52%)


Графика: Consumer Digital Empowerment Index Използване на социални мрежи, сравнено с другите държави