Една централна банка още не е приключила с продажбата си на злато

През първите 6 месеца от годината властите продадоха в чужбина около 67 тона, което е част от плана за намаляване на дела на метала в резервите до "оптимално" ниво от 50-55% в края на 2023 г.

11:45 | 31 юли 2023
Автор: Нариман Гизитдинов
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

От началото на тази година Централната банка на Казахстан се превърна от един от най-големите купувачи на злато в света, в основен продавач. Тя иска да намали дела на метала до половината от своите резерви на стойност 34,5 млрд. долара.

Заедно с колегите си в Турция и Узбекистан Националната банка на Казахстан се нареди сред институциите, които допринесоха за второ поредно тримесечие на спад в покупките на злато от централните банки, чиито покупки съставляваха почти една четвърт от световното търсене на злато през миналата година.

През първите 6 месеца от годината властите продадоха в чужбина около 67 тона, което е част от плана за намаляване на дела на метала в резервите до "оптимално" ниво от 50-55% в края на 2023 година, което се равнява на около 300 тона. В края на юни делът беше близо до 56%, съобщи централната банка в отговор на въпроси, изпратени по електронната поща.

Казахстан намалява дела на златото в своите резерви

"Постепенните" продажби на злато на външните пазари през миналата година достигнаха около 120 тона, които донесоха около 7 млрд. долара, "за да се диверсифицират и да се осигури баланс при разпределението" на резервите, заяви централната банка. Отдръпването от кюлчетата ѝ позволява да "попълни валутната част от резервите, която е инвестирана във високоликвидни инструменти на външните пазари".

Освен това тя все още държи метала "в чуждестранни сметки в неразпределена форма и чрез влагането му в лихвоносни депозити в злато".
Банкерите в най-големия производител на енергия в Централна Азия обръщат страницата на период, през който делът на благородния метал в резервите достигна близо 70% през миналата година от около 10% през 2011 г., когато правителството даде на централната банка "приоритетно" право да си осигурява вътрешните доставки на преработено злато.

Ликвидност и рентабилност
Властите определят подходящия дял на кюлчетата, като "вземат предвид изискванията за ликвидност, рентабилност и умерено ниво на риск", заяви централната банка.

"Пазарът на злато продължава да демонстрира висока чувствителност към паричната политика на Федералния резерв на САЩ", заяви представител на централната банка пред Bloomberg. "При отсъствието на допълнителни външни шокове потенциалното облекчаване на паричната политика на Фед може да подкрепи цените на златото."

Освен продажби в чужбина през първото полугодие централната банка продаде и 0,7 т златни кюлчета на вътрешния пазар, което е леко увеличение спрямо същия период година по-рано.

Според публикувано през май проучване на Световния съвет по златото Казахстан залага на подход, който го прави изключение сред централните банки, повечето от които очакват увеличаване на дела на общите резерви, държани в злато, през следващите пет години.
Като се изключат продажбите на злато от Турция, която тази година ограничи вноса на скъпоценния метал, след като той се превърна в пречка за външните финанси, централните банки в световен мащаб са били нетни купувачи между март и май, се казва в доклад на WGC, лобистка група на минната индустрия, публикуван през юли.

Централните банки са забавили покупките си на злато през последните 2 тримесечия

Цените на златото, считани за убежище за инвеститорите в рискови времена или за застраховка срещу инфлация, се повишиха на фона на признаците, че цикълът на затягане на паричната политика в САЩ е към своя край. По-високите лихви обикновено се отразяват негативно на златото, което не носи лихва.
Казахската централна банка е действала опортюнистично по отношение на времето на продажбите на злато през тази година, повечето от които според нея са осъществени в края на първото тримесечие и началото на следващите три месеца - когато цените са били "на историческия си връх".

В началото на май златото се доближи до рекордния си връх от 2 075,47 долара за тройунция, поставен през 2020 г.

Освен международните резерви на страната, централната банка на Казахстан управлява и активите в Националния петролен фонд на стойност 60 млрд. долара, където около 40 тона злато съставляват 4,9% от портфейла. Като се има предвид ограничението от 5% за разпределение на кюлчетата, няма план за увеличаване на техния дял.

Планират се допълнителни продажби на злато в чужбина втората половина на годината от неразпределени сметки и чрез използване на стратегии за опции в зависимост от пазарните условия, заявиха от централната банка.

Окончателният дял на метала в резервите в края на 2023 г. ще зависи от различни фактори - от цената на златото до обема на покупките от местни производители. "Няма "идеално" съотношение между златото и валутните активи", заявиха от централната банка.