Брюксел поиска повече яснота кой плаща за политическата реклама

ЕК също така предложи да се преразгледат правилата за финансирането на европейските политически партии и фондации

20:15 | 25 ноември 2021
Обновен: 20:27 | 25 ноември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка:БГНЕС
Снимка:БГНЕС

Европейската комисия предлага всяка онлайн политическа реклама да бъде ясно обозначена като такава и да включва определена информация, например кой е платил за нея и каква сума.

Това ще доведе до безпрецедентна прозрачност на политическите кампании и ще ограничи непрозрачните техники за целево насочване, коментира еврокомисарят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

„Изборите не трябва да бъдат състезание с неясни и непрозрачни методи. Хората трябва да знаят защо виждат дадена реклама, кой е платил за нея и каква сума и какви критерии за микротаргетиране са били използвани. Новите технологии следва да бъдат инструменти за еманципация, а не за манипулиране“, каза тя.

Комисията също така предложи да се преразгледат правилата на ЕС относно финансирането на европейските политически партии и фондации. В действащото законодателство има пропуски, които пречат на партиите и фондациите да работят и да изпълняват своята мисия да представляват гледната точка на гражданите на ЕС, пояснява комисията. Новият регламент ще им разреши да получават дарения от свои партии, извън ЕС, но членове на Съвета на Европа.

Политическа реклама са съобщенията от дадена политическа организация, за нея или от нейно име, както и т.нар. тематично насочени реклами, които могат да повлияят на резултата от избори или референдум, на законодателен или сходен процес, или на поведение при гласуване, пояснява комисията. Предлага се тези реклами да посочват името на платеца на видно място, както и да се осигури информация за платената сума, източниците на използваните средства, връзката между рекламата и съответните избори или референдуми.

Техниките за политическо целево насочване и подсилване на посланието, при които се използват лични данни, например за етнически произход, вяра или сексуална ориентация, се предлага да бъдат забранени. Целеви подход може да бъде позволен при законната дейност на фондации, сдружения или организации с нестопанска цел с политическа, философска, верска или синдикална насоченост, когато посланието е към собствените им членове.

Предвижда се държавите от ЕС да въведат наказания за нарушаване на правилата за прозрачност на политическата реклама. Службите за защита на данните се предлага да имат правомощие да налагат глоби по правилата на ЕС.

Комисията предлага преразглеждане на правилата за финансирането на политическите партии и фондации. В действащото законодателство има пропуски, които пречат на партиите и фондациите да работят и да изпълняват своята мисия да представляват гледната точка на гражданите на ЕС, пояснява комисията.

Предложението предвижда европейците, които живеят в чужда държава от ЕС (около 13,5 милиона души), да бъдат задължително информирани за правата им за участие в избори за евродепутати и общински власти. Предложението включва предпазни мерки срещу отписването на тези граждани от избирателните списъци в тяхната родина.