Светът е бизнес

Всеки делник от 20:30 часа
Водещ: Ивайло Лаков

България има спешна нужда от Закон за защита на критичната инфраструктура

Д-р Бойко Митев, председател на Управителния съвет на БАКС, в "Светът е бизнес", 20.11.2023

21:12 | 20 ноември 2023
Автор: Галина Маринова

В България над 90% от бизнеса е в ръцете на частни собственици, включително бизнеси, които са от стратегическо значение за националната сигурност - телекомуникации, информационни технологии, банки, транспорт, спедиция, енергетика. До момента няма почти никакви регулации или законови или подзаконови нормативни актове, които да регулират защитата и да установяват минимални стандарти  за защита на бизнесите и обектите, които са критични за националната сигурност. Това каза д-р Бойко Митев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация по корпоративна сигурност (БАКС), в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. Асоциацията има предложение за приемане на закон, който да касае сигурността на критична инфраструктура в България. 

Трябва да има надкорпоративно, национално равнище на управление на кризисни ситуации и сигурност, защото иначе всяка компания се оправя сама за себе си и между тях няма взаимодействие, съгласи се гостът. Той добави, че в държавата ни липсват лостове, чрез които да може да се контролира този бизнес, когато се наложи и трябва да се защити националната сигурност.

"Поредното предложение, което отправихме към Парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност беше за приемане на специален закон за защита на критичната инфраструктура. Ние считаме, че към момента защитата й не е регулирана в нашата страна и няма по-добър инструмент от това да бъде създаден специален закон, който да регулира защитата на тези обекти".

До момента, обаче няма никаква обратна връзка от Парламента, сподели Митев.

Контрол върху бизнесите със стратегическо значение за националната сигурност се осъществява и в други държави от Западна Европа. Ако бизнес операциите в една компания или обектите, в които оперира, са част от критичната инфраструктура на една страна, тогава съответната служба за сигурност има думата при назначаване и определяне на стандартите за сигурност и изискванията към тази компания и те трябва да ги спазват, посочи д-р Бойко Митев. "Към момента в България няма такова нещо. Единствената наредба, която съществува и тя касае само физическата сигурност, това е Наредбата за банкова сигурност". 

"Част от задълженията на всяка една служба за корпоративна сигурност е да защитава активите на една компания, а един от основните активи е информацията и нейната конфиденциалност. Какви задачи решава и какъв обхват на действие има една служба за сигурност зависи от това какъв е апетитът за риск на собствениците или на висшия мениджмънт".

Гостът сподели също и че част от задачите на Асоциацията за корпоративна сигурност е да се популяризира дейността и да се разпространяват добрите практики. "Едно от нещата, с които се борим, са насадените стериотипи от типа на това, че ръководителят по сигурността се отъждествява с началника на охраната. Охранителната дейност е част от цялостната сигурност, но това не е всичко".  

"В една добре развита компания следва да има и добре развита служба за сигурност, която да осигурява защита на всички активи на компанията, които са репутация, хора, информация и имущество. Ако тази структура е добре развита, ежедневието на службата е свързано с проактивни, реактивни и пасивни мерки за защита".

Най-важният актив на една институция, независимо дали е частна или държавна, е репутацията й, подчерта д-р Митев. "Ако тя бъде съществено нарушена, това може да доведе включително и до фалит на компанията". 

Как се осъществява превантивно пазене на репутацията на компанията?  

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Светът е бизнес" може да гледате тук.