В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Защо външните инвеститори прескачат България? Попитахме експерти

Анкетата на BloombergTV Bulgaria

15:40 | 22 април 2024
Обновен: 15:44 | 22 април 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Темата с външните инвестиции е основна за България през последните десетилетия. Инвестициите отвън са големият фактор, за да може държавата да отваря нови работни места и да гарантира повишаващ се стандарт на живот.

Какво обаче трябва да се направи, за да се повишат те? По тази тема пред BloombergTV Bulgaria говориха петима експерти.

Никола Янков, управляващ партньор в "Експат Кепитал"

„Има някои неща, които трябва да започнем да ги правим и да спрем да се ослушваме. Това е въпрос на политическа воля. Първото нещо, за да се привлекат големи по размер чуждестранни инвестиции трябва да се предлагат такъв тип проекти на чуждите инвеститори. Такъв тип проекти са концесионирането на публична инфраструктура – изграждането на магистрали, ЖП линии, летища и тн., които в България липсват в момента. Това би вкарало милиарди евро в икономиката, би предизвикало бум в различни сектори с различни ефекти, би вдигнало и фискалните приходи, а и в същото време ще предпази държавата от бюджетен дефицит и допълнителен дълг, защото всички тези капиталови разходи ще са за сметка на инвеститорите, освен това ще ограничи и корупцията, защото държавата няма да е възложител на всички тези поръчки. Другото, което трябва да се направи и се практикува от много други държави в региона, е предлагане на акции от големи държавни компании на борсата за привличане на чужди инвеститори в тези акции. По този начин могат да бъдат привличани милиарди евро на нашата борса. Това ще постави капиталовия пазар на България на радара на чуждите инвеститори, но думата приватизация в България е забранена, както и концесиониране от известно време. Политиката последните три години е обратната – водеща роля да има държавата с повече държавни фирми, разходи и поръчки, което значи по-малко чужди инвеститори. Това виждаме и в резултата за миналата година – скромният доста неприятен икономически растеж под 2% на БВП, което отдалечава България от достигането на средното европейско ниво на доходи и БВП на глава на населението. Има и други неща, свързани с чуждите инвестиции, които трябва да се направят – поддръжката на банковата система и интеграцията на България в Международната банкова система. България е доста изолирана държава, българските банки нямат бизнес извън страната, чужди банки почти не останаха тук. Това не е добре, защото банките са посредниците между чуждите големи инвеститори и местният пазар, когато липсват международни банки, които присъстват на пазара. В момента България има все по-лоша репутация благодарение на този негативен рейтинг, който беше даден от FTF. Трябва да се работи спешно за излизане от този черен списък и това също е политически процес. Не на последно място – евроинтеграцията на България, влизането в еврозоната и Шенген – това значи по-нисък политически риск и по-голяма привлекателност на държавата към инвеститори от континента.“

Здравко Пиринлиев, инвестиционен анализатор в "БенчМарк Финанс"

„Това, което виждаме последните 10 години е, че основното нещо, което кара външните инвеститори да бягат от България са неефективните и неработещите институции и държавният апарат. Ако регулациите бъдат затегнати в банковия сектор би създало една стабилна финансова среда, към която биха проявили интерес външните инвеститори. До огромна степен вярвам, че влизането на България в еврозоната би решило този проблем, тъй като когато ЕЦБ започва да извършва надзор над нашите банки, това вдига нещата на по-високо ниво. Държавата трябва да се ориентира към политики за това да създава кадри в България и да ги задържа в страната, тъй като ако няма хора, които да работят в иновативните фирми и това би било риск за външните компании, то никой няма да дойде тук. Ако вървим по тези две направления и го поискаме, не би имало проблем това да се случи.“

Преслав Райков, финансов анализатор

„Според мен трябва да се урегулират и оправят базовите системи в държавата, които гарантират дългосрочната стабилност на един такъв инвеститор, защото противно на всички очаквания, че инвестициите идват тук заради ниското заплащане на работната сила, всъщност не е така. Трябва да подсигурим базовите системи да работят добре, върховенството на закона и доколкото може да отделим икономическата от политическата работа, за да може един бизнес и чужди инвеститори, идвайки тук да бъдат сигурни, че дори и при една турбуленция бизнесите ще продължат да оперират по определените правила. Какво трябва да направим? Изчистване на всички държавни системи, които продължават да дърпат назад страната и желанието на външни инвеститори да дойдат тук. На второ място използването и разгръщането на потенциалите на страната в текущата икономическа ситуация. Имаме много добра преработваща промишленост, промишленост в извличането на суровини. Трябва да се цели привличането на ноу-хау инвеститори, които ще развият тези суровини една стъпка нагоре и не просто ще изкарваме едни суровини, а ще ги преработваме в крайни продукти с по-висока добавена стойност. На трето място стои въпросът с работната сила, който е пряко свързан с големия проблем в България – демографията и това че България е най-бързо изчезващата страна в света, което според мен е показателно за всички други политики. Тук трябва да се либерализра пазара на труда, да бъде много по-лесно да се внесе работна сила и за сезонни работници, защото тези работници привнасят ноу-хау на работа от модели, които в някои случаи са много по-добри от нашите и съответно нивото се подобрява и тук. Това са трите основни: гарантиране на основните функции на държавата, неприкосновеността на частната собственост, отделяне от политическия и икономическия цикъл, така че икономиката да не се притеснява от това кой управлява и оптимизиране на потенциалите, които съществуват. На последно място е грижата за работната сила, за хората и за социалното развитие на тази работна сила, защото без тях чужди инвеститори не биха дошли дори всички други фактори да са налице. Пътят към ефективното ни приемане в еврозоната, Шенген и ОИСР само могат да допринесат за всички, по-рано споменати фактори и да дадат сигурност за инвеститорите.“

Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър на Компас Инвест

„Мисля че едни от основните стъпки са вече направени. Имаме вече фиксиран курс на лева към еврото, след влизането в еврозоната повече ще се улесни достъпа на чуждестранни инвестиции до България, като няма да има валутен риск и транзакционните разходи ще са по-ниски, достъпът до кредитен ресурс ще бъде по-облекчен, така че стъпката за влизане в еврозоната е една от основните стъпки, които биха помогнали на България да привлече чуждестранни инвестиции. На второ място реформите в съдебната система, достъпа до равнопоставеност при юридически спорове и по-лесен и бърз процес. Бих казал, че последната инициатива на БФБ със създаването на пазара eurobridge доста би спомогнало в това отношение, предвид улесняването и двойното листване това български компании и по този начин да имат достъп до инвеститори, които биха вкарали пари в български компании, съответно инвестиции в България.“

Георги Пенев, директор "Външни пазари и маркетинг" в IRIS solutions

„Вярвам че България има едно много сериозно конкурентно предимство и то е образованието и подготовката на нови кадри. Точно това е моментът и възможността на страната да излезе напред пред цяла Европа и съответно, за да го направи означава все повече частни компании да работят заедно с академични институции, включително и държавата. В нашия финтех сектор е много важно регулаторите и всички в публичния сектор да спомагат за създаването на все повече нови и по-добри като качество кадри, които да попълват нуждите, на идващите компании в България.“

Преките чуждестранни инвестиции в България в периода от януари до декември 2023 г. са достигнали 3,370 млрд. евро. На годишна база това е ръст със 739,4 млн. евро (28,1%) спрямо 2022 г. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Според някои експерти обаче тези изчисления не са съвсем реални. Първите данни за тази година не са толкова позитивни. Показват, че притокът на преки чуждестранни инвестиции в България за януари и февруари се оценява на 260,2 млн. евро, като намалява с 497 млн. евро (65,6%) спрямо същия период година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка, които подлежат на ревизия в бъдеще.

През февруари потокът е положителен в размер на 147,6 млн. евро, при положителна стойност от 340,4 млн. евро за февруари 2023 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през периода януари - февруари 2024 г. са от Италия (78 млн. евро), Нидерландия (67,7 млн. евро) и Гърция (41,1 млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Израел (28,3 млн. евро) и Австрия (2,4 млн. Евро).

През последните години в България има постоянни спорове за това защо не можем да привлечем големи обеми външни инвестиции, сравнено с други държави. Някои смятат, че държавата не дава нужните условия за бизнеса, което кара инвеститорите да не се осмеляват на инвестиции. Политическите сътресения през последните години също не водят нужната стабилност. Различните политици дават различни решения по темата. Универсално решение обаче все още не се вижда.

Предстоят избори, а чуждестранните инвестиции ще са основна тема на кампанията. Привличането на външни компании може гарантира добре платени работни места, което да повиши стандарта на живот. Всичко това обаче зависи от определени действия, които ще са решителни за бъдещето на нашата икономика.