В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Онлайн присъствието е ключът към успешна маркетингова стратегия на туризма у нас

Евгений Петров, маркетингов консултант, "В развитие", 19.10.2023 г.

18:40 | 19 октомври 2023
Автор: Антоанет Василева

Министерството на туризма ще разширява програмата за финансиране на маркетингови дейности в сегмента. Бюджетът е от 5 млн. лева като целите на тази програма са да бъде рекламиран туристическият продукт в няколко общини по Черноморието. Получателите на средства могат да бъдат общинските администрации, туроператори, авиокомпании, летища и други икономически субекти. Ключът към добрата маркетингова стратегия е онлайн присъствието и по-конкретно функционален уебсайт. Малките и средни бизнеси са най-нуждаещите се от финансиране за маркетингова дейност. Държавата трябва да се сезира като подпомогне бранша с насоки и консултации за работата на маркетинговите инструменти и как могат да се използват за изграждането на ползотворна стратегия. Това каза Евгений Петров - маркетингов консултант от Red Lemon Marketing в предаването „В развитие“ с водеща Веселина Спасова.

От тези икономически субекти обаче, са изключени малките и средните компании, а те са основната част от туристическия бизнес. Поради това едва ли тази програма може да има широк ефект. Грантовете ще бъдат с максимална стойност от 400 хил. лева, като държавата ще финансира 60% от сумата, обясни Петров.

Тези проекти са насочени към общински администрации и големи компании, които обикновено имат маркетингови отдели и бюджети. Едва ли те се най-нуждаещите се в туристическия бизнес получатели на пари от държавата, смята той.

Петров изтъква, че малките и средните бизнеси са тези, които посрещат туристи от България и чужбина, но нямат финансиране за маркетингова дейност. Най-много те са затруднени в използването на съвременни маркетингови инструменти. Държавата трябва да помогне да се създаде разбиране за маркетинговите инструменти, как работят те и какво трябва да се предприеме, за да имат онлайн присъствие.

„Основната стратегия в маркетинга независимо от индустрията е онлайн присъствието – създаването на функционален уебсайт, който да поема клиентите. Изискванията на съвременния потребител към туристическия продукт са по-високи – той търси добавена стойност, затова онлайн присъствието е ключово, за да бъдат конкурентни и с другите балкански държави.“

По отношение на бюджета за реклама на малките и средни компании би била ключова намесата на държавата с грантове, които да създадат разбиране за маркетингово бюджетиране, финансови консултации и насоки за това как да се употребяват съвременните маркетингови инструменти. На много места такива бюджети не съществуват – компаниите нямат разбирането как трябва да привличат клиентите си чрез съвременните похвати в 21 век, заяви Петров.

Във връзка с основните канали за успешно онлайн присъствие той казва, че компаниите в туристическия бизнес трябва да имат консистентна рекламна стратегия и планиране, което ясно да очертава как ще се развива техния продукт. За всеки вид туристически бизнес потенциалните потребители са различни, както и каналите за достигане до тях, затова е необходим индивидуален подход към маркетинговото планиране.

Петров отбелязва, че все пак компаниите постепенно се адаптират и вървят в правилната посока с по-активно онлайн присъствие и използване на съвременни инструменти в маркетинга и рекламата.

„За последните 10 години не виждам реални работещи практики, които държавата да е осъществила по отношение на рекламата в туризма у нас. Пишат се множество стратегии, но те са само едни листа, които не помагат на компаниите в сферата на маркетинга.“

Като пример Петров посочва, че държавата може да помогне на компаниите в отношенията им с общинската администрация като започне да работи за създаването на онлайн връзки - между администрацията и бизнеса. Всичко, което оказва корупционен натиск върху бизнеса като административната тежест и комуникации, се базира на връзките с държавата и местната власт.

За добри примери по отношение на успешни маркетинг стратегии в туризма и създаване на напредничав продукт Петров даде държавите Албания и Хърватия.

„В България имаме прекрасни условия и трябва да се огледаме как можем да бъдем конкурентни. Налага се да излезем от парадигмата за евтин туризъм, въпреки че последните години българският туристически продукт съвсем не е евтин, и за малките и средни компании е важно да предлагат добавена стойност, за да бъдат конкуренти на пазара – в противен случай ще отпаднат.“

У нас има потенциал да се развиват всички типове туризъм и да се създаде конвергенция от тях, за да се заинтересоват потребителите, заключи Петров.

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.