В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Кискинов: Разширяваме енергийната помощ за бизнеса при съмнения доколко ще стигнат парите

Адв. Николай Кискинов, управляващ партньор "Владимиров Кискинов", "В развитие", 07.12.2022 г.

15:53 | 7 декември 2022
Обновен: 16:12 | 7 декември 2022
Автор: Даниел Николов

Енергийният катаклизъм може би не се е разминал, тъй като цените на електроенергията постоянно се увеличават от 600-700 лв./MWh и доближават 800-900 лв./MWh в пиковите часове, което отново създава стрес върху системата. Ако цените останат такива при меките метеорологични условия, при една студена зима отново ще се наблюдават нива около 1500 лв./MWh. Фючърсите в Унгария са на подобни нива (средно 380 евро/MWh) за 2023 г., което също подценява колко студена ще бъде зимата и колко сигурни са газовите доставки. Това каза адв. Николай Кискинов, управляващ партньор "Владимиров Кискинов", в ефира на предаването "В развитие" с водещ Петко Трухчев.
 
Крайните потребители са защитени от тези високи нива - битовите потребители са на регулирания пазар, а бизнесът работи при програма за подпомагане с ценови таван от вече 200 лв./MWh при предишно ниво от 250 лв./MWh - и това създава собствени проблеми.

"Някои предприятия казаха, че без тази програма няма да оцелеят... Тези 250 лв./МWh вече бяха включени в цената на продуктите и нали никой не си прави илюзията, че някой не е отчел високите цени в енергийния си микс. Направихме го за всички без оглед кой е енергийно тежък, кой е енергийно ефективен, до 250 лв. Сега изведнъж ги правим за над 200 лв. - разширяваме помощта при съмнения доколко ще стигнат парите във фонда за разплащане по цялата верига на снабдяване."

Идеите за вкарване на компонент за енергийна ефективност в помощта не са реализирани с оправдания, че ЕК ще се възпротиви, което няма особена логика, ако се цели намаляване на потреблението, коментира Кискинов. Подобна практика е била прилагана при емисиите от парникови газови и при зелената компонента, напомни той.

"Вероятно част от проблема е, че трябва да се нотифицира енергийната помощ в ЕК. Друга част от проблема е, че вероятно не всички предприятия са енергийно ефективни до степента, до която ги подпомагаме."

Цените на природния газ в Европа са стабилизирани около 130 евро/MWh на TTF за месеца, около 200 лв./MWh на газов хъб "Балкан" като в региона се наблюдава леко откъсване от общия тренд. Дългосрочният търг за доставки на газ за десет години на "Булгаргаз" вероятно ще се проведе при по-нисък интерес, тъй като всички търсят газ в момента. Цените на "Булгаргаз" за следващия месец ще са около 180 лв./MWh, прогнозира Кискинов.

Цените в търга на "Булгаргаз" са обвързани със спотовите пазари и нито един компонент не може да надвишава 60%.

"Не очаквам да реализираме всички количества, които сме заявили по търга... Да не забравяме, че всички тези конкурси изглеждат пазарно, но може да се случи някой по солидарни причини да се нареди да снабдява страната по специални условия."

ЕС вече дискутира таван на природния газ от 220 евро (при предишно предложение от 275 евро/MWh), което доближава праг, който може да бъде приложен, каза Кискинов.

"Когато започнем да се доближаваме до самите пазарни нива и да ги ограничаваме, това е ценово регулиране... Слагането на такъв таван имаше логика от това, че като има физически недостиг, цените хвърчат нагоре до безкрай."

Страни като Германия са против по-ниските нива, защото искат и могат да си позволят да купуват количества на по-високи цени, а други държави твърдят, че така ще се предизвикат дефицити.

Как ще се отразят облаганията на свръхпечалбите на енергийните компании върху инвестициите в енергийния сектор може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.