Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Планът за бъдещето на България: по-зелен бизнес, рециклиране, иновации, стартиращи компании

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, „Бизнес старт“, 28.07.2021г.

12:40 | 28 юли 2021
Обновен: 14:19 | 28 юли 2021
Автор: Михаил Митев

Националният план за възстановяване и устойчивост е нужен както за България, така и за Европа. Минаваме през сериозен трансформационен процес, заради дигиталната свързаност, която налага изцяло нов модел на живот и на икономика, сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

В България едва 29% имат дигитална грамотност и има нужда проблемът да бъде адресиран. Сериозни са предизвикателства, свързани с промените в климата – тежките валежи и нестихващите пожари. Политическото и обществено лидерство се обединява от идеята да бъдат взети спешни мерки за ограничаването на това негативно влияние, посочва гостът.

„В България въглеродният отпечатък е три и половина повече от този в Европа, което само по себе си има нужда от приоритизиране", допълни Саша Безуханова.

С програмата Next Generation EU Европейският съюз ще поиска от държавите не само да се направи възстановяване от пандемията с подкрепящи средства, но и да бъде използван този процес за реформи по отношение на „позеленяване" на икономиката и дигитализацията.

„Това е контекстът по плановете на възстановяване и устойчивост. От една година се работи и по инициатива на MOVE.BG е създадена Kоалиция „За зелен рестарт", която безпрецедентно обедини иновативните компании и организации, които ги представляват, както и зелените организации.“

Работата с институциите е с цел България да подобри ролята си и от последно място като нетен донор на човешки капитал да се превърне във фактор за икономическото развитие на Европа и един от центровете за иновации, заявява Безуханова. 

„Четвъртата версия на плана е много подобрен документ – има специална програма за подкрепа на стартиращите компании. Невидим за макроикономическите статистики, но е носител на енергия и решения за бъдещето."

В посока на иновации има и специален фокус върху кръговата икономика, както и нова програма, която осигурява рамка на предприятията да могат да се ориентират към рециклиране и преизползване на ресурсите. Голямата промяна между третата и четвърта актуализация на плана за устойчивост отключва възможности за създаването на енергийни мощности, за възобновяема енергия, които досега не е имало. Приоритет е преходът към зелена енергия.

По думите на Саша Безуханова въпросът, който остава отворен и би трябвало да е една от първите задачи на новия парламент и правителство, е какъв ангажимент ще предприеме България по въпроса с Маришкия басейн.

„Най-горещо дебатираната тема. Все още нямаме ангажимент кога ще затворим мините. Планът има готовност за създаване на соларни панели, включително и създаване на фабрики за батерии. Планът отключва възможности и би могъл да заложи допълнителни мерки, но е много по-добър от предишната версия в темата енергия и възобновяаема енергия, защото предполага демократизирането на този процес.“

С цел да разяснят политиките и ефекта от тях на по-широката общественост, коалицията създадва учебник по „Бъдеща история на България“ и представя как реформите и политиките днес ще имат ефект в 30 годишно развитие на страната ни в седем области, свързани с иновативната икономика, образованието, подкрепата на биоразнообразието и екологичните решения.

Целия разговор вижте във видео материала.

Видеа с всички гости на предаването “Бизнес старт” гледайте тук.