Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Председателят на Нотариалната камара: В България няма имотен регистър

Димитър Танев, председател на Нотариална камара в България, в "Бизнес старт" 03.04.2024 г.

11:26 | 3 април 2024
Обновен: 14:26 | 3 април 2024
Автор: Георги Месробович

В България все още няма имотен регистър, а действаща информационна система. Имотният регистър би структурирал данните по-подробно, като може да включва данъчната оценка на имота и стойността му. При правене на пазарна оценка на даден имот е нужно да се вземе оценката и за съседните имоти, което в момента се случва изключително трудно, създавайки административна тежест. Също така след няколко седмици ще отпадне и нуждата да се декларират публични задължения от страните в сделката, като това ще се извършва от нотариус, това коментира Димитър Танев, председател на Нотариална камара в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

В НС са внесени два законопроекта за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър, като също се предлага да се създаде консултативен съвет за развитие на имотния регистър. Законът е приет преди 23 години, но все още няма създадена имотна партида, както е предвидено според него, както и липсва имотен регистър, каза Танев. Той допълни, че в момента действа информационната система Икар, която обаче не е имотен регистър, а е просто софтуерен продукт, помагащ на сектора.

Имотният регистър би структурирал данните по-подробно, като може да включва данъчната оценка на имота и стойността му. При правене на пазарна оценка на даден имот е нужно да се вземе оценката и за съседните имоти, което в момента се случва изключително трудно, създавайки административна тежест. Друг утежняващ фактор е и справките, които се извършват единствено чрез Агенцията по вписванията.

Гостът обясни, че е имало предложение за актуализацията на данъчните оценки и да се измени начина, по който се формират, като се вземе предвид различни характеристики на имота. В момента често има голямо разминаване в оценките на имотите, което предимно ощетява общините.

Сред предложенията има и за уведомяване на собствениците на имоти за вписване по имотната им партида, чрез СМС или имейл. Гостът обясни, че това е добро предложение, но трябва собствениците да получават тази информация при всяко отбелязване и вписване. На първо място обаче е нужно да започне работата по имотния регистър, което гостът обясни, че това не е трудна задача.

След няколко седмици ще отпадне и нуждата да се декларират публични задължения от страните в сделката, като това ще се извършва от нотариус.

„Това е иновативна промяна в Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Нотариусите директно с информационната система ще проверяват конкретно дали са налични публични задължения, от какъв вид са тези задължения и самото разпореждане ще се извърши след тяхното погасяване – изцяло или частично в зависимост от размера на самата сделка. Така ефективно ще се събират държавните вземания, ще се погасяват публичните задължения и това ще допринесе неимоверно много за приходите в бюджета.“

Нотариалната камара в България е предложила в министерството на правосъдието промени в Закона за наследството. Проблемът с фалшивите завещания може да се реши с възможността да се призовават всички законни наследници, осветлявайки процеса.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.