Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Фотоволтаична централа за собствени нужди струва 20 хил. лв и се изплаща за 7 години

Меглена Русенова, председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация, в "Бизнес старт", 30.01.2023

13:20 | 30 януари 2023
Обновен: 12:10 | 3 февруари 2023
Автор: Галина Маринова

От 2018 година очакваме България да транспонира в нашето законодателство европейската директива за възобновяемата енергия, а в момента страната ни е в наказателна процедура, че не сме я приложили. Приемането на регулация, която отговаря изцяло на европейските правила, в българското законодателство ще бъде стимул за българските домакинства да участват в цялата система на производство, потребление и продажба на електрическа енергия. Една фотоволтаична централа за собствено потребление, която може да задоволи нуждите на домакинство на 100% за 12 месеца, по наши изчисления струва около 20 хил. лева и би могла да се изплати за около 7 години. Това каза Меглена Русенова, председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

През 2022 година инвестициите в зелена енергия са достигнали 500 млрд. долара в световен мащаб и това показва, че новата, модерна енергетика на света се базира именно на енергията, произведена именно от възобновяеми източници, каза гостенката. По думите ѝ технологии са достигнали ниво на развитие, позволяващо високо производство и инвестиционен разход, който е пазарно ориентиран и не се нуждае от субсидии. "Това е енергията на бъдещето, защото тя не само е екологична, но вече е и най-евтина". 

"Жестоката агресия срещу Украйна и войната, която Путин започна срещу украинския народ даде сериозен стимул за инвестициите във възобновяеми енергийни източници, като устойчив способ за постигане на енергийна независимост на Европа от доставките на руски енергийни източници. Това обаче съвпадна с един продължителен период на политика на европейския континент, но и не само. САЩ при администрацията на президента Байдън се върна към Паржкото споразумение за климата, има и големи инвестиции в Канада, в Южна Америка. Да не забравяме огромните вятърни ферми, които се изградиха в Северно море, а и в Залива на Ню Йорк. Най-развитите икономики в света вече инвестират в зелена енергия, в зеления преход, именно, защото модерното, по-евтиното е зелено".

В голямата си част регулациите и в САЩ, и в ЕС облекчават инвеститорите във възобновяеми енергийни източници. Надяваме се и в България скоро да имаме регулация, която да облекчи процеса, така че той да стане по-бърз и по-предвидим за всеки инвеститор". 

Българската регулация и законодателство трябва да се хармонизират с европейската регулация. Създаването на зони за незабавно присъединяване на мощности от възобновяеми енергийни източници, облекчаване на всички административни процедури, съкращаване на сроковете, преминаване към уведомителен режим, предвидимост на средата за самите инвеститори, добави Русенова.

"Убедена съм, че ще имаме 100%-ов ръст през 2023 спрямо 2022 година в България от гледна точка на инсталирани нови мощности и нови инвестиции. Това не са само инвестиции в конкретни енергийни обекти, но и в съоръжения за присъединяване, които подобряват и модернизират цялата електроенергийна мрежа в страната. Това е и най-прекият, пазарният път, за модернизация на българската енергетика и откъсването ѝ от нейната зависимост от руски енергийни ресурси".

Относно правилата за инсталиране на фотоволтаични системи у дома гостенката каза, че тази част от Плана за възстановяване и устойчивост трябва да стартира възможно по-скоро, защото е ориентиран към домакинствата.

"В рамките на програмата по Плана за възстановяване и устойчивост, параметрите позволяват с малка фотоволтаична централа от 10 киловата едно домакинство в еднофамилна къща да задоволи на 100% потреблението си на електрическа енергия за 12 месеца".

Част от препятствията, за да могат домакинствата да изграждат собствени фотоволтаични централи, бяха премахнати, след като бе приета промяна, въвеждаща уведомителен режим, каза Меглена Русенова, но подчерта, че в следващото Народно събрание трябва да се приемат допълнителни промени, които да позволяват произвежданата енергия не само да се потребява, но и да се продава. 

"Една фотоволтаична централа за собствено потребление, която може да задоволи нуждите на домакинство, по наши изчисления струва около 20 хил. лева. При настоящите цени на електроенергията за домакинствата тази централа произвежда електроенергия за около 2800 лева годишно. Ако за 12 месеца разходите на домакинството са точно за 2800 лева, то централата би могла да изплати инвестицията си за около 7 години. Икономическият смисъл вече е много ясен. Очакваме и да се изпълни ангажиментът и за либерализацията на цените на електроенергията и за домакинствата, което ще направи още по-сериозен стимула за всеки да се намали разходите за електроенергия чрез собствено производство". 

От 2018 година очакваме България да транспонира в нашето законодателство европейската директива за възобновяемата енергия. Тя бе приета по време на Българското председателство на Европейския съвет. Това бе един от успехите на Българското председателство. А сега сме в наказателна процедура, че не сме я приложили, заяви Русенова. Тя допълни, че именно прилагането ѝ в нейната цялост ще даде възможност за ускоряване на присъединяванията, ще даде възможност за създаването на регулация за т.нар. енергийни кооперативи (няколко домакинства да си доставят заедно енергия от фотоволтаична или вятърна електроцентрала), ще има възможност всяко домакинство да продава енергията, която не е консумирало от собствената си централа.

"Ще даде възможност България да се възползва от целия климатичен потенциал, който има, както за изграждане на фотоволтаични, така и на вятърни електроцентрали. Това е най-прекият, най-евтиният път за постигане на енергийна независимост и диверсификация на източниците за производство на електрическа енергия, а също и за енергийна сигурност. По този начин ще се стимулира производството на електроенергия там, където тя се потребява". 

Каква е ролята на националния фонд за декарбонизация?

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.