Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Киберсигурността е начин на мислене и постоянно действие, а не еднократен акт

Ясен Танев, експерт по киберсигурност и основател на дигитално читалище и Антон Пулийски, основател на КиберКЛУБ, в "Бизнес старт", 06.01.2023

14:00 | 6 януари 2023
Обновен: 14:12 | 11 януари 2023
Автор: Галина Маринова

Няма професия, която да не намери място в киберсигурността. Тя не е еднократен акт, а начин на мислене и постоянно действие, с което се подсигуряват дигиталните активи. Обучението в тази област комплексно, динамично и мултидисциплинарна и за това се създава КиберКЛУБ, който цели да се събира и натрупва експертиза заради. В него трябва да навлязат хора от различни области, както технични, така и нетехнични - инженерни, но и юристи и психолози, защото атаките са комплексни и няма как една експертиза да заключи конкретна атака или заплаха. Това казаха Ясен Танев, експерт по киберсигурност и основател на дигитално читалище и Антон Пулийски,основател на КиберКЛУБ, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Cyber Kick OFF, събитието, което предстои да се проведе в България, цели да се превърне в първото такова, което да събере експерти в различни области (дронове, изкуствен интелект, роботи, виртуалната реалност), за да се пресекат различните експертизи в сферата на киберсигурността, защото киберсигурността не е отделен технологичен сегмент, а е свързан аспект към тези области. 

Както е редно да говорим за технологична интеграция е хубаво да говорим и за свързан аспект "киберсигурност". 

Киберсигурността е във всеки един продукт, във всяка една професия и не е самостоятелно мероприятие и ако в дигиталното читалище на преден план е било споделянето на експертиза на лекционен принцип, КиберКЛУБ е онова ниво, в което хората ще обменят идеи, знания и иновации и ще могат динамично и еластично да се сдружават, за да постигнат една по-сигурна среда, подчертаха събеседниците. 

Има планирани няколко събития в рамките на Cyber Kick OFF, които да са с просветителен характер и целта е в края на годината да има ново голямо събиране, на което да се направи анализ и да се разтвори кръга на участниците в международен план. Основната цел на клуба е той да се интересува от различните участници, от общността и какво я интересува, а не да се "разказва еднопосочно", каза Пулийски. "В читалището комуникацията е еднопосочна с цел образоване и споделяне на експертни знания, докато в клуба диалогът ще бъде двупосочен и ще е естествено продължение на общностния диалог". 

Различните технологични сектори, които променят нашето ежедневие непрекъснато - роботи, изкуствен интелект, виртуални светове - трябва да бъдат познати на хората, които в бъдеще ще се грижат за нашата сигурност, а в момента са в университетите. Оказва се, че хората, които се обучават в университетите със специалност киберсигурност, нямат никакъв достъп до тези технологии, споделиха гостите. 

"Беше въпрос на няколко телефонни обаждания в началото, за да нараснем до над 70 организации в рамките на България, а имаме и три представителства в Лондон и в Цюрих, като цялата организация има за цел споделяне, да бъде високопроводима комуникационна среда за мултидисциплинарен диалог - от едната страна технологиите, от друга страна сигурността, от трета обществения интерес. Това се роди, защото беше ниша и Пловдивският университет бе мястото, на което го видяхме".

Киберклубът има за цел да се събира и натрупва експертиза, което е много по-облекчено от досегашния модел за учене, защото обучението по киберсигурност е много трудно, много е динамично и обвързано с много различни източници на информация. Една общност има възможност да покаже на различните участници кой аспект е важен и кой не и през диалог да се изчистят въпроси, които всеки сам би ангажирал много повече време. 

Какви са ползите и рисковете от дроновете? Кога да очакваме съвременен и действащ регулаторен режим за употребата на дроновете на ниво България и на ниво Европейски съюз?  

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.