Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Има нужда от нови нормативни правила при изграждането на противобедствена инфраструктура

Доц. Косьо Стойчев, ръководител катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", "Бизнес старт", 15.12.2021

10:48 | 15 декември 2021
Обновен: 11:51 | 15 декември 2021
Автор: Георги Карамфилов

Природните бедствия, на които бяхме свидетели през последните дни имат абсолютна природна обоснованост. Те имат цикличност и естественост. От друга страна обаче явно сме допуснали много устройствени грешки. Възможно е канализационните системи да не са оразмерени правилно или пък неправилно са допуснати строежи в заливните тераси на реките. Това заяви доц. Косьо Стойчев, ръководител катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова. 

“В такива ситуации е много важно да не се допускат жертви. Плановете ни за евакуация и плановете за бързи действия трябва да са изрядни, както и подпомагането на най-пострадалите.” 

Доц. Стойчев заяви, че еколозите биха могли да кажат, че има нарушаване на водните количества, че е трябвало да бъдат преизчислени модулите на оттока по нов начин. Според него е най-важно да има преразглеждане на стратегическите документи и на действията ни за реакция. Полезно би било, смята Косьо Стойчев, да се направи дигитална карта, на която да се изчислят заливните тераси на реките, да се променят общите устройствени планове на общините, както и изискванията за сградите, които се намират на територията на тези заливни тераси. 

“Адаптациите към климатичните промени са изключително разнообразни. Има пряка корелация между тези изменения в климата и количествата на валежите. Има и пряка корелация около това, че големи количества валежи падат за много кратко време. Оразмерените инфраструктури, цялото ни селищно устройство и всичко, което сме направили до момента вече не е адекватно.” 

Доц. Стойчев е на мнение, че нито едно ведомство няма капацитета само да се справи с тези проблеми, но все пак устройствени мерки са належащи, защото, ако се възстанови инфраструктурата по начина, по който е била, то при следващото изваляване ще се стигне до същата ситуация. 

“Когато разходваме средства за инфраструктурата в тези региони, то това трябва да става по нови завишени нормативни правила.” 

До момента няма информация, че се работи по такива нови инфраструктурни правила. Доц. Косьо Стойчев заяви, че когато се сменя властта, административния капацитет на държавата рязко спада и дългосрочното стратегическо планиране остава на заден план.

Целия разговор можете да чуете във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" можете да намерите тук