Графика на деня: Разходите за труд у нас растат най-бързо в ЕС

Те се увеличават със 7.4% през третото тримесечие спрямо същия период на 2014 година

12:03 | 18 декември 2015
Автор: Димитър Баларев
Графика на деня: Разходите за труд у нас растат най-бързо в ЕС

Общите разходи на работодателите в България  за един отработен час от наетите  нарастват със 7.4% през третото тримесечие спрямо същия период на 2014 година. Тези разходи включват освен заплатите, разходите за осигуровки, обезщетения и данък върху социалните разходи.

Това е най-високото увеличение на надниците в ЕС, заедно с това в Латвия (също 7.4%). Средно за 28-те страни разходите за труд са се увеличили през тримесечието с 1.8 на сто.

Увеличението на почасовите надници у нас в индустрията е с 8.0%, в услугите – със 7.9%, и в строителството - с 6.5%, съобщи НСИ.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - с 20.0%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15.7%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 10.8%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Държавно управление” - с 1.7%.

Данните показват още ускоряване на темпа на ръст на разходите  - след 7% ръст през първото тримесечие и 6.8% през второто.