Съотношението дълг към БВП на Китай се покачва до нов рекорд от 286,1%

Графика на деня, 17.01.2024 г.

15:10 | 17 януари 2024
Автор: Мюнгшин Чо
Рекордно високи стойности. Коефициентът на задлъжнялост на Китай се повишава поради по-големия държавен дълг Графика: Bloomberg
Рекордно високи стойности. Коефициентът на задлъжнялост на Китай се повишава поради по-големия държавен дълг Графика: Bloomberg

Съотношението на дълга на китайската икономика достигна нов рекорден връх, според данни на централната банка и статистическите бюра, събрани от Bloomberg. 

Коефициентът на макроикономически ливъридж - или общият дълг като процент от брутния вътрешен продукт - се повиши до 286,1% през четвъртото тримесечие. Коефициентът на задлъжнялост, притежаван от домакинствата и нефинансовите предприятия, се понижи, докато в правителствения сектор се наблюдаваше увеличение с 2,3 процентни пункта.

- Коефициентът на задлъжнялост за нефинансовите сектори се понижи до 167,3% спрямо 167,7% през предходното тримесечие
- Коефициентът на задлъжнялост за сектора на домакинствата се понижи до 63,5% спрямо 63,8% през предходното тримесечие
- Коефициентът на ливъридж за сектор "Държавно управление" се повиши до 55,3% спрямо 53,0% през предходното тримесечие

Бележка 1: Кредитите за домакинства са потребителски и оперативни кредити.

Бележка 2: Кредитите за нефинансовия сектор включват корпоративни облигации, доверителни заеми, попечителски кредити, недисконтирани банкови бордера и чуждестранни кредити, но без кредитите за финансови предприятия на местното държавно управление.

Бележка 3: Данните подлежат на ревизия.

Източник: Национално статистическо бюро, Народна банка на Китай, Bloomberg