Само 26% от световния БВП ще идват от свободни икономики през 2050 г.

Графика на деня, 03.01.2022 г.

18:01 | 3 януари 2022
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Графика: Bloomberg
Графика: Bloomberg

През последните 40 години, с въздействието на политиките от ерата на президента на САЩ Роналд Рейгън – пазарите бяха във възход, а държавите в отстъпление – но с възхода на Китай тази тенденция се обръща. 

Обединявайки прогнозите на Bloomberg Economics за дългосрочен растеж с класификации на Heritage Foundation на „свободни“ и „несвободни“ икономики, може да се види еволюцията на тази тенденция. 

През 1990 г. около 66% от световния БВП идват от „свободни“ и „предимно свободни“ икономики ; до 2020 г. този дял е паднал до 45%; до 2050 г. вероятно ще спадне до 26%.