Константин Велев с Награда за цялостен принос в застраховането

15-тата церемония по връчване на годишните награди „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2022 г. се проведе на 17 май 2023 г.

11:32 | 18 май 2023
Обновен: 12:45 | 18 май 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Константин Велев с Награда за цялостен принос в застраховането

На своята 25 годишнина Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ връчиха наградата „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” на г-н Константин Велев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“ АД и председател на Управителния съвет на „Асоциация на Българските застрахователи“. Името и личността на Константин Велев са свързани с утвърждаването, развитието и успехите на българското застраховане през последните десетилетия, както и с неотклонно продължаващия процес на успешна негова интеграция в общото европейско социално-икономическо пространство.

Номинацията на Константин Велев е признание за професионалиста, управлявал успешно застрахователни компании, повече от 25 години отдал цялата своя енергия и знания за изграждане на стабилен български застрахователен пазар и издигане авторитета на България пред европейските надзорни и браншови институции.

Поемайки управлението на ЗАД „Армеец“ АД през 2016 г. след дългогодишен мениджърски опит, Константин Велев изведе дружеството до респектиращи финансово – технически резултати, като запази лидерските пазарни позиции.

Константин Велев е водещ специалист в България в областта на застрахователното право, с повече от 15 години професионален опит като преподавател по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, участник е в създаването на държавния застрахователен надзор в България в периода 1997 г. – 2000 г. и в подготовката и прилагането на редица проекти, създали нормативната рамка в областта на застраховането, включително на сега действащия Кодекс за застраховането.

Авторитетът и професионалната етика са в основата на доверието към Константин Велев на застрахователната общност в България. Г-н Велев участва в работата на всички браншови организации на застрахователния сектор в България, в това число на Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/ и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи /НББАЗ/. Константин Велев е дългосрочно свързан с дейността на АБЗ, като от 2009 г. е член на Управителния съвет, а през 2019 г. е избран за председател на Управителния съвет на АБЗ.

Наградата „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” е заслужена оценка за приноса на г-н Константин Велев в развитието и успехите на българското застраховане, за професионализма и уважението към българските исторически ценности, за неговия безспорен авторитет.