Равенството между половете и икономическата свобода са тясно свързани

Ивелина Петрова, В развитие, 12.10.2017

Средна стойност на индекса за неравенство между половете, категоризиран по степен на икономическа свобода. Източник: FEE, Fraser Institute Средна стойност на индекса за неравенство между половете, категоризиран по степен на икономическа свобода. Източник: FEE, Fraser Institute

Данните от годишния доклад "Икономическа свобода по света" 2017, изготвен от канадския институт Fraser, показват наличието на силна корелация между икономическата свобода и човешкия прогрес.

По-високата икономическа свобода води до по-високи доходи на глава от населението, до намаляване на бедността, по-добра защита на гражданските свободи, по-дълга продължителност и по-добър стандарт на живот на населението. 

В тазгодишното издание на доклада в методологията за изчисление на Индекса за икономическа свобода се включва още един показател -  Индексът за неравенството между половоте (Gender Disparity Index - GDI), който отразява правните и регулаторните бариери пред икономическата активност на жените, пише Foundation for Economic Education (FEE). 

Скалата, по която се измерва е от 0 до 1. Страните с резултат по-близък до 0 индикират за липсата на равнопоставеност между мъжете и жените, а до 1 - за еднакво третиране на мъжете и жените пред закона и защита на правата, така и по отношение на икономическа активност. 

По този показател България записва 0,85 точки. Австрия, Дания, Малта и са сред 48-те страни, които имат стойност 1, а Саудитска Арабия, Сенегал, Йемен, Сирия - стойности в диапазона 0,41-0,63 през 2015. 

GDI има значителен ефект върху разместването на местата в класацията на страните от Близкия изток и Северна Африка. Много от страните биха били икономически по-свободни, ако не съществуват ограничения пред правата и икономическата активност на жените.

Например, неравенството между мъжете и жените в Обединените арабски емирства и Йордания, измерено чрез индекса GDI, води до отстъпването назад в класирането на ОАЕ в индекса за икономическа свобода до 37-мо място (спрямо 14-то място, ако не е включен индекса за неравенството) и на Йордания до 39-място (спрямо 17-то без отчитане на липсата на равно третирене на двата пола). 

Друг важен акцент е, че стойностите на показателя GDI за страните, които имат най-ниска оценка се покачва значително от 1970 - от 0,00-0,44 до стойности в порядъка 0,41-0,65 през 2015. Това показва, че неравенството между половете се свива дори при страните, където то е най-голямо благодарение на правни и регулаторни реформи, които премахват бариерите пред избора на жените за вземане на икономически решения. 

Страните, които поставят допълнителни ограничения върху правата и икономическата активност на жените, се отказват от ползите, които биха се получили като икономическо развитие и просперитет. 

Както отбелязва философът и основоположник на икономическата наука Адам Смит колко по-голяма е степента на разделение на труда, толкова по-голям е прогресът в обществото. 

Последни новини
Още от Графика на деня