Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 - 21,30 ч.

Водещи: Ивайло Лаков, Николай Кръстев

Дългата ръка на Русия прозира в голяма част от българския медиен пазар

Тодор Галев, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, В развитие, 22.02.2018

Със сигурност тече процес на целенасочено овладяване на медиите в Черноморския регион от страна на Русия от гледна точка на темите, които биват отразявани.

Това посочи пред Николай Кръстев в „Светът е бизнес“ старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тодор Галев. Повод за интервюто бяха резултатите от изследване на ЦИД, посветено на влиянието на руската пропаганда на медийния пазар в страните от Черноморския регион.

„С нашия анализ се опитваме да разкрием дали има сложни икономически инструменти, преплитащи се със структурата на собствеността на медиите. Натъкваме се на, бих казал, на една и съща картина в страните от Източна Европа и региона на Черно море. Като цяло, пренебрежимо малък е делът на контролираните директно и официално от Русия медии. Установяваме обаче, че има два други механизма за прокарване на влияние в медиите“

Единият механизъм е следният – големи групи от фирми в медийния сектор, които са свързани с руски икономически интереси.

„При втория такъв говорим за още по-голяма групи от фирми, с годишен оборот от няколко десетки милиона, които са извън медийния сектор, но които са свързани или чрез дялове в собствеността или чрез управленския мениджмънт с фирми от медийния сектор", обясни Галев.

Така чрез различи формални и неформални методи като например разпределяне на рекламни или PR бюджети бива оказвано влияние върху медиите.

Същата тенденция е напълно валидна и за България. Оборотът на българските медии, контролирани директно от руски физически и юридически лица е пренебрежимо малък – около €400 хил. годишно.

Не така обаче стои ситуацията с индиректното икономическо влияние. Медиите, зависими неформално от руски интереси генерират обороти от над €30 млн.

Чрез какви способи функционира руската пропагандна машина у нас?


 


 

Последни новини
Още от Светът е бизнес