Държавата успешно продаде 10-годишни ценни книжа за 500 млн. лева

Аукционът се проведе 14 дни, след като като бяха пласирани 5-годишни ДКЦ, отново за 500 млн. лева

14:00 | 26 октомври 2021
Автор: Веселин Николов
Bloomberg L.P.
Bloomberg L.P.

Министерството на финансите успя да продаде Държавни ценни книжа за 500 млн. лева на аукцион днес. Книжата са с падеж 17.08.2031 г. с годишна доходност в размер на 0,53 %.

Аукционът се провежда 14 дни след като Министерството успя да пласира петгодишни ДКЦ, отново за 500 млн. лева. През тази година на два пъти бяха предлагани и 10-годишни ценни книжа. Заедно с пласираната последна емисия ДЦК общият дълг от началото на годината е 2,3 млрд. лева, като ограничението, заложено в бюджета е 4,5 млрд. лева.

Общият размер на подадените поръчки днес достигна 517,9 млн. лв., пишат от министерството.  От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 85,4 %, следвани от застрахователните дружества – 8,1 %, пенсионни и гаранционни фондове – 4,8 %, инвестиционни посредници – 1,6 %, и други инвеститори – 0,1 %.