НСИ: Промишлеността, строителството и търговията на дребно отбелязват ръст през април

Индексът на промишленото производство се подобрява за пети пореден месец

12:24 | 10 юни 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Промишленото производство през април отбелязва слабо подобрение спрямо март, докато строителството и търговията на дребно регистрират по-добър растеж, като и трите важни икономически сектора бележат силен отскок спрямо година по-рано (когато България влезе в първия локдаун заради пандемията от коронавирус - бел.ред.), показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повишава през април с 0.2% спрямо март, когато нарасна с 4.8%, подобрявайки се за пети пореден месец.

Спрямо април 2020 г., изгладеният индекс на промишленото производство бележи ръст с 22.8%, след като през март се повиши със 7.2%, излизайки на позитивна нива за пръв път от началото на пандемията.

През април е регистриран ръст на месечна база с 5.2% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато добивната промишленост бележи понижение с 6.0%, а преработващата промишленост с 0.8%.

Спрямо април 2020 г. добивната промишленост нараства с 4.6%, преработващата промишленост бележи скок с 26.2%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се повишава с 14.5%.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през април с 2.3% спрямо март, когато нарасна с 3.0%, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 3.3%, докато от сградното строителство нараства с 1.6%.

На годишна база строителната продукция през април нараства с 15.7% след повишение с 11.2% през март, отбелязвайки растеж за втори пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 11.5%, а гражданското и инженерното строителство - с 21.5%.