6,3% е безработицата в страната през първото тримесечие на годината

Агенцията по заетостта регистрира годишен спад на показателя с 2,8%

15:10 | 17 май 2021
Обновен: 15:13 | 17 май 2021
Автор: Надя Манова
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните е 204 хил., от които 55.9% са мъже и 44,1% жени. Коефициентът на безработица за страната е 6,3%, съобщават от НСИ.

През този период, общият брой на заетите лица е малко над 3 млн. ., коефициентът на заетост е 51,4%, съответно 57,7% при мъжете и 45,6% при жените.

Към този момент, в сектора на услугите работят 62,3% от заетите, в индустрията – 31,8% и в селското, горското и рибното стопанство – 5,9%.

От всички безработни лица 11,5% са с висше образование, 50,2% - със средно, и 38,3% с основно или по-ниско образование.

От общия брой на безработните лица 86.1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 13.9%, търсят първа работа.

През април безработицата в България  намалява до 6,1%, което е  с 0,4% по-малко  спрямо март, пишат от Investor.bg по данни на Агенцията по заетостта.

На годишна база Агенцията по заетостта също регистрира спад – с 2,8 процентни пункта – от 8,9% през април 2020 г., когато страната беше в първия пик на коронавирусната вълна и в пълна блокада.

Близо 80 на сто от започналите работа през април са ангажирани  в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 21%, следвани от търговията – 14%, хотелиерството и ресторантьорството – 11,3%, селското, горското и рибното стопанство – 6,9%, строителството - 6,1% и др.

5003 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 757 по програми и мерки за заетост и 4246 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).