Стартира първият и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика

Предстои създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG

13:08 | 31 март 2021
Обновен: 13:13 | 31 март 2021
Автор: Александра Попова
Снимка: Сирма Груп Холдинг
Снимка: Сирма Груп Холдинг

Сдружение за устойчиви финанси и енергетика "Зеленият център" вече е факт у нас, съобщават от Сирма Груп Холдинг.

Компанията, представлявана от своя изпълнителен директор Цветан Алексиев е сред учредителите на сдружението за устойчиви финанси и енергетика Green Finance and Energy Center („Зеления център“). Центърът е регистриран в сряда 31 март по инициатива на Българската фондова борса и Българската независима енергийна борса с подкрепата на КФН, ресорните министерства, академичната общност и бизнеса.

В първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетикаучастват близо 30 от най-авторитетните личности в страната ни и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите.

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата, да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите финанси и енергетика. Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни, като стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики - Ecology, Social, Governance) - направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора.

Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси. Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеления център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.

„Зеленият център“ си поставя амбициозните задачи да разработва политики, да популяризира ESG практики, да взаимодейства със световните мрежи, да разработи национален индекс и да води обществения дебат по темите за устойчиви финанси и енергетика.

„Финансовата и енергийна устойчивост не са мода, а необходимост. Светът ще стане едно по-добро място, когато всеки има активна позиция и принос за превръщането на добрите пожелания в практика. Със „Зеления център“ искаме да помогнем на всяка подобна инициатива“ - сподели Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

Учредителите и гостите на събитието дадоха символичен старт на дейността на Зеления център чрез дигитално подписване на „Харта за устойчиво икономическо развитие на България“.