Практични съвети за създаване на собствен сайт

Определяне на целите и задачите на сайта и мисълта за крайния потребител са от основно значение

18:04 | 26 януари 2021
Обновен: 18:52 | 26 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

По правило сайтовете се разработват с цел да направят услуга или продукт по-популярни сред потенциалните потребители, да реализират печалба, да предадат специфична информация на потребителя.  За да ви помогнем в начинанието по създаване на сайт, ви предлагаме няколко практически съвета.

Определете ясно задачите и целите, които сайтът ще обслужва

Преди да стартирате създаване на сайт, трябва да решите защо изобщо имате нужда от него. Какви задачи ще решава, каква полза искате да извлечете от вашия ресурс и как ще бъде полезен проектът ви на другите потребители? Трябва да сте наясно, че сайтът е продукт, който се развива и усъвършенства с течение на времето, следователно, преди да го създадете, трябва да вземете решение за онези точки и аспекти, върху които ще бъде поставен основният акцент. Степента, до която са разработени основните точки, ще определи доколко успешно ще се развива сайтът в бъдеще. Не забравяйте да погледнете създателя на уебсайтове Website Builder, той може да ви помогне много.

Разработете схема

Не малка полза при разработването на индивидуален проект ще бъде създаването на схема за бъдещия сайт. Можете да използвате графичен редактор, за да си представите как ще изглежда планираният сайт. На кои места и кои блокове ще заемат своето място. Какви услуги ще са необходими и на кои страници ще бъдат разположени. Вземете решение за елементите, които ще се повтарят, както и тези, които ще се променят динамично. Обичайно е основният блок да се разделя на дванадесет колони и да се подреждат всички елементи според тези колони. За да го улесните, трябва да проучите готови сайтове, да анализирате структурата им, да обърнете внимание на силните и слабите страни.

Визуални компоненти

Препоръчително е да изучите тенденциите в съвременния уеб дизайн и неговите принципи. Например, не е добре да не се използва голямо изобилие от цветове, шрифтове и стилове. Дизайнът трябва да поддържа известна последователност.

При създаване на сайт мислете за крайния потребител

На първо място, трябва да помислите за крайния потребител, тоест, сайтът да е лесен за използване и да е полезен. Не забравяйте, че той трябва да бъде конфигуриран по такъв начин, че посетителите да искат да се връщат редовно. Помислете за използването на добра навигация. По правило спокойните цветове в дизайна изглеждат по-добре от ярките, а текстът трябва да бъде поставен на светъл фон и да се чете добре. Не използвайте претенциозни шрифтове. Посетителят трябва да се чувства удобно и да остане дълго във вашия сайт.