Над 64% от местата за настаняване у нас имат намерение да намалят цените

В краткосрочен план 69% от управителите предвиждат да запазят персонала си

12:00 | 25 август 2020
Обновен: 12:02 | 25 август 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Yen Duong/Bloomberg
Снимка: Yen Duong/Bloomberg

През юли 55.2% от управителите на местата за настаняване запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 64.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 50.2% - на нощувката. Това сочи месечното анкетно проучване на Националния статистически институт през август 2020 г. за състоянието и развитието на бизнеса с местата за настаняване по време на епидемичната обстановка в страната.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: „освобождаване/съкращаване“, „неплатен отпуск“, „платен отпуск“, „преминаване на непълно работно време“ и „намаляване на възнагражденията на персонала“. Увеличава се броят на местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите - 16.7%. В краткосрочен план (1 месец) 69% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 25.8% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване.

През юли 34% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 33.4% посочват, че няма промяна в тях.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 29.8% от тях - „до 100%“, а 24.4% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юли се увеличава процентът на ръководителите на местата за настаняване, които смятат да продължат с настоящата си дейност (41.7%). Същевременно 42.2% от тях смятат да продължат да работят, макар и с намален обем, 10.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% прогнозират да я прекратят.