ЕК предлага 511 млн. евро финансова подкрепа за България

Средствата са за финансиране на националните режими на работа при непълно работно време

14:16 | 24 август 2020
Обновен: 14:20 | 24 август 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg
Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Европейската комисия представи на Съвета на ЕС предложения за решения да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки в рамките на инструмента SURE. Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията от коронавирус. Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на работниците, предприятията и държавите, съобщава представителството на Европейската комисия в България. 

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта.

По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за:

- Белгия - 7,8 милиарда евро;

- България - 511 милиона евро;

- Чехия - 2 милиарда евро;

- Гърция - 2,7 милиарда евро;

- Испания - 21,3 милиарда евро;

- Хърватия - 1 милиард евро;

- Италия - 27,4 милиарда евро;

- Кипър - 479 милиона евро; 

- Латвия - 192 милиона евро; 

- Литва - 602 милиона евро; 

- Малта - 244 милиона евро; 

- Полша - 11,2 милиарда евро; 

- Румъния - 4 милиарда евро; 

- Словакия - 631 милиона евро; 

- Словения 1,1 милиарда евро. 

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички държави членки. Предложенията на Комисията до Съвета относно решения за предоставяне на финансова подкрепа възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки.

Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в момента се оценяват. Комисията очаква да представи предложение за предоставяне на подкрепа на Португалия и Унгария в скоро време.

Държавите членки, които все още не са подали официални заявления, все още могат да направят това. Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Комисията очаква процесът на финализиране от страна на държавите членки на споразуменията им за гаранция с Комисията да приключи много скоро.