Пътуваме с над 50% по-малко у нас и с близо 90% по-малко в чужбина

Наблюдава се драстичен спад в броя на пътуващите българи през второто тримесечие

11:28 | 21 август 2020
Обновен: 11:49 | 21 август 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Броят на българите, реализирали туристически пътувания в страната и чужбина, спада с 96.3% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019г, съобщава Националният статистически институт (НСИ). 

Общо 447.2 хил. българи граждани са пътували по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната. 92.7% от тях са пътували само в страната, 6.8% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 63.3%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 55.1%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 86.9%. 

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 202.5 хил., или 45.3% от всички пътували лица.

Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е 9.8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 - 44 години - 8.6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

Преобладаващата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“ - 81.4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44.5%, а с цел „посещение на близки“ - 44.0%. 

През второто тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 132.34 лв. в страната и 949.46 лв. в чужбина.