Стоян Мавродиев: 20 години успехи за ББР, банката се превърна във финансова група

Как Българската банка за развитие подкрепя икономическото и социалното развитие на България през последните две десетилетия и визията на Стоян Мавродиев за бъдещето

09:51 | 17 декември 2019
Препоръчан материал
Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор на ББР
Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор на ББР

Наскоро Българската банка за развитие отпразнува своята 20-годишнина. Деветмесечието на 2019 г. се оказа силно успешно, с 50% увеличение на печалбата на ББР спрямо същия период на 2018 г. 22 млн. лв. e печалбата на ББР към м. септември. Ръстът на финансовия резултат на банката е значително по-висок от средния за банковата система у нас, който е с годишно увеличение от 4,2 на сто. От септември 2019 г. Българската банка за развитие се нарежда сред 10-те банки с най-много кредити към предприятия.

През двадесетгодишното си съществуване Българската банка за развитие се е утвърдила като ценен съюзник на малките и средните бизнеси в страната. За да предоставя финансови услуги максимално ефективно на предприятия във всички сектори и с всякакъв размер, включително микро-, малки и средни и стартиращи компании без кредитна история, ББР отваря дъщерните си дружества Микрофинансираща институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд. МФИ Джобс предлага кредити на микро-, малки и средни предприятия, като улеснява достъпа им до финансиране. Обслужва също и стартиращи бизнеси. Гаранциите на Националния гаранционен фонд допълват обезпечения, изисквани от търговски банки при изтегляне на кредит. Услугите му са особено подходящи за предприятия без кредитна история.

Освен кредитни услуги, ББР оказва финансова подкрепа на социални проекти и кампании от национално значение. Един от най-мащабните е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Според официални данни, само от санираните преди 2017 г. жилищни сгради са спестени 470 000 MWh електроенергия годишно. ББР продължава финансирането и до днес, като досега са санирани над 2000 сгради.

През октомври 2017 г. ръководството на Българската банка за развитие пое Стоян Мавродиев в качеството на председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор. Още в началото той заяви категоричния си ангажимент да удвои печалбата на банката, респективно и да повиши кредитната дейност на институцията.

През първата година от управлението му ББР отбеляза ръст на общата сума на директно отпуснатите кредити към предприятия – 400 млн. лв. до 2018 г., което бе с 280 млн. лв. повече от предходната. Сериозно постижение през 2018 г. беше подписаното споразумение между ББР и Китайската банка за развитие за средства на стойност 1,5 млрд. евро за насърчаване на предприемачеството в България. Това бяха 75% от целия ресурс, предвиден за Централна и Източна Европа и повече от всички привлечени средства през дотогавашната история на ББР.

2019 г. надмина и тези високи резултати с 9% увеличение на предоставените кредити за първото деветмесечие. Това положително развитие на кредитната дейност на ББР се съчетава с разумно управление на риска и висока капиталова адекватност на институцията – в рамките на 25-30%, което нарежда банката на първо място по този критерий в банковата ни система.

Важна част от разширяването на дейността на ББР през последните две години бе основаването на три нови дъщерни дружества.

„Превърнахме се във финансова група, в която влизат вече пет дъщерни дружества – Микрофинансиращата институция „Джобс”, Националният гаранционен фонд и новосъздадените Фонд за капиталови инвестиции и дружествата „ББР Лизинг” и „ББР Факторинг”,“ обяви Стоян Мавродиев в началото на 2019 г.

Фондът за капиталови инвестиции бе основан, за да запълни липсата от дялов капитал за растеж на предприятията в България. Осигурява капитал на малки, средни и стартиращи предприятия с цел увеличаване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и разширяване на научноизследователската и развойната дейност.

ББР Лизинг е насочен предимно към предприятия в сферата на иновациите, като създава условия за технологично обновление.

Услугите на ББР Факторинг са насочени в две направления - към българския пазар, както и към фирми износители. Целта им е подобрение, стимулиране и развитие на икономическия, експортния и технологичния потенциал на предприятията.

„Пожелавам си да превърнем ББР в модерна държавна банка с ясна и приета от обществото стратегическа визия, с удвоена годишна печалба и с важна роля в редица области на икономиката, в които частните търговски банки нямат особено желание да се включат,“ каза Стоян Мавродиев при встъпването си в длъжността главен изпълнителен директор. Две години по-късно положителните резултати са налице, а Българската банка за развитие продължава работа върху новата си стратегия, с която да посрещне предизвикателствата на новото десетилетие. .