7% праг на конвенционалните биогорива прие парламентът

Нормативният акт е част от мярката за 10 % дял на енергията от ВЕИ в микса за крайния потребител в транспорта

15:50 | 12 септември 2018
Снимка: Олег Попов, Investor Media
Снимка: Олег Попов, Investor Media

Парламентът прие 7-процентов праг на конвенционалните биогорива в транспорта на първо четене, като с измененията в закона за ВЕИ се прилагат изискванията на европейската директива и се изпълняват условията по решенията на ЕК, съобщи сайтът Investor.bg. 

С този нормативен акт се пристъпва към изпълнение на 10-процентния задължителен дял на енергията от възобновяеми енергийни източници, който да присъства в енергийния микс на в крайното потребление на енергия в транспорта до 2020 г., става ясно от публикацията на сайта.

Конвенционалните биогорива са произведени от суровини от хранителни и фуражни култури или енергийни култури, отглеждани върху земеделски земи

През тази година се планира да бъде въведено задължение към лицата, които продавата течни горива от нефтен произход. Те ще трябва да предлагат на пазара за дизелови двигатели горива със съдържание на биодизел от минимум 6%, като минимум 1% да бъде биодизел от горива от ново поколение.

Още – четете на Investor.bg.