Българските работодатели очакват темпото на наемане на служители да остане стабилно до края на 2018 г.

Според изследване най-значително увеличение на заетостта ще има във Варна

12:17 | 11 септември 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Българските работодатели продължават да отчитат положителни перспективи за наемане на служители до края на годината, сочат резултатите от Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта за четвъртото тримесечие на 2018 г. 

10% от работодателите очакват да увеличат нивата на заетост, 3% предвиждат да ги намалят и 81% не отчитат промяна. Намеренията за наемане на служители на 620-те анкетирани работодатели не се променят в сравнение с предишното тримесечие, но регистрират намаление от 3 процентни пункта спрямо последното тримесечие на 2017 г.

Работодателите във всички десет индустриални сектора очакват да увеличат нивата на заетост в периода октомври-декември, като най-силната нетна прогноза от 18% е отчетена в сектор „Производство“, следван от „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“ и „Търговия на едро и дребно“ с прогнози от съответно +14% и +12%, докато работодателите от сектора на строителството  споделят най-слабите намерения за наемане с прогноза от +2%. 

В сравнение с предишното тримесечие най-големи подобрения на плановете за наемане на служители регистрират работодателите от сектор „Минно дело“, който отчита най-значително увеличение от 11 процентни пункта, и от сектор „Електричество, газ и вода“, където има ръст от 5 процентни пункта.

В допълнение най-силен пазар на труда се очаква във Варна с нетна прогноза за заетостта от +17%. Значителен ръст на заетостта се очаква и в Русе, където прогнозата е +13%, докато работодателите в Бургас споделят предпазлив оптимизъм относно плановете си за наемане с прогноза от +10%. В същото време работодателите в Пловдив и София споделят скромни перспективи за наемане с прогнози от съответно +8% и +7%.