Своя първи спад от три години насам отчитат бързите кредити

С 29,7% намалява и броят на необслужените кредити за една година

14:55 | 16 август 2018
Снимка: Pyxabay
Снимка: Pyxabay

Своя първи спад от три години насам отчитат бързите кредити, сочи анализ на сайта Investor.bg.

За първи път от три години насам банковата статистика е отбелязала забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т.нар. „бързи кредити“. От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, показва анализ на Investor.bg.

Анализът се спира и на размера на жилищните кредити, който в края на второто тримесечие на 2018 г. е 37,1 млн. лв. и за една година е намалял с 56,4% (48 млн. лв.), сочи в изследването си още сайтът. Спрямо март той се понижава с 13,8% (5,9 млн. лева). Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от сектора е 2% в края на юни, при 4% в края на същия месец на миналата година.

Така към края на юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,429 млрд. лв. (2,4% от БВП), докато преди година са били в размер на 2,655 млрд. лв. (2,7% от БВП). Те се свиват с 8,5% (225,7 млн. лв.) на годишна база и с 14,7% (418,4 млн. лв.) на тримесечна, се вижда от данните на Българската народна банка.

За една година необслужваните кредити падат с 29,7%, а през последните три месеца – с 18,9%, до 278 млн. лева в края на юни, съобщава сайтът.

Още за тенденцията четете на Investor.bg.