Външнотърговското салдо на България с ЕС от януари до април 2022 е 1,2 млрд. лв.

Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Сърбия, САЩ, Северна Македония, Великобритания, Китай и Гибралтар

15:55 | 13 юли 2022
Обновен: 18:48 | 13 юли 2022
Автор: Галина Маринова
Снимка: Pixabay.com
Снимка: Pixabay.com

По предварителни данни на Националния статистически институт през периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 29,5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност близо 11,7 млрд лв. (11 698 млн. лева).  Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, САЩ, Северна Македония, Великобритания, Китай и Гибралтар, които формират 51,1% от износа за трети страни.

През май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 37,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,473 млрд. лева.

През периода януари - май 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (190,5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (171%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (14,6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през наблюдавания период се увеличава с 60,8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 18,4 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През май 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства със 70,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на малко над 4 млрд. лв (4 015,3 млн. лeвa).

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (206,5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (146%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - май 2022 г. е отрицателно и е в размер на 6,7 млрд. лв. (6 702,3 млн. лева).

През май 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1,54 млрд. лв. (1 542 млн. лева).

През периода януари - май 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 37 млрд. лв. (37 067,2 млн. лв.), което е с 38,8% повече в сравнение със същия период на 2021 година.

През май 2022 г. общият износ на стоки възлиза на над 8 млрд. лв. (8 280,6 млн. лв.) и нараства с 60,7% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - май 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 41,7 млрд. лв. (41 702,5 млн. лв. по цени CIF), или с 42,3% повече спрямо същия период на 2021 година.

През май 2022 г. общият внос на стоки нараства с 49,3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9 млрд. лв. (9 021,5 млн. лева).

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - май 2022 г. и е на стойност 4,63 млрд. лв. (4 635,3 млн. лева). През май 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 740,9 млн. лева.

Данните на НСИ за периода януари - април 2022 г. илюстриращи износа на стоки от България за ЕС са се увеличава с 36,7% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 19,5 млрд. лв. (19 561,9 млн. лева). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68,8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2022 г. износът за ЕС нараства с 36,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5,35 млрд. лв. (5 358,1 млн. лева).

През периода януари - април 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (230,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (122%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2022 г. се увеличава с 29,2% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 18 млрд. лв. (18 296 млн. лева по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През април 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 23,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4,45 млрд. лв. (4 454 млн. лева).

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (211,5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - април 2022 г. е положително и е на стойност 1,2 млрд. лв. (1 265,9 млн. лева).