Ръстът на БВП се е забавил до 4.5% в края на годината

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 38 513.5 млн. лева

14:45 | 16 февруари 2022
Обновен: 15:48 | 16 февруари 2022
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 38 513.5 млн. лева. 

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 476.3 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 31 476.7 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8 283.1 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

бвп НСИ

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.3%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.2%.

БВП НСИ

Крайното потребление регистрира ръст от 7.9%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12.5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.9%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.2%.

Ръстът на годишна база се забавя спрямо предходното трето тримесечие на миналата година, който е ревизиран във възходяща посока до 5% от по-ранната предварителна оценка за увеличение с 4,6%.

Прогнозите на БНБ към момента са българската икономика да приключи 2022 г. с ръст от 3,6%, докато от финансовото министерство са заложили растеж на икономиката в бюджета за тази година от 4,8%.